VAD VI GÖR

Resurscentrum för konst arbetar med uppdraget att stötta de professionella konstnärerna och konsthantverkarna i Region Norrbotten. Det gör vi genom att erbjuda fortbildning, förmedla uppdrag, skapa utställningsmöjligheter, driva projekt och jobba med internationella utbyten och residens.

Genom att skapa olika typer av uppdrag till konstnärerna möjliggörs det ekonomiskt att bo och verka som professionell konstnär i Norrbotten. Resurscentrum för Konst verkar bland annat för att 1 %-regeln ska användas och att gestaltningsuppdrag och utlysningar sker på ett korrekt sett i samband med detta. Att inköpare och curators i hela Sverige får kännedom om konstnärerna och konsthantverkarna i  Norrbotten. Att lokala företag satsar och köper in konst.  

Resurscentrum för Konst verkar för att det ska finnas möjlighet till fortbildning på en hög professionell nivå för Norrbottens konstnärer. Genom att samarbeta med andra utbildningsaktörer och arrangera egna fortbildningsdagar, workshops och föreläsningar tillsammans med konstscenen i Norrbotten. Resurscentrum för Konst verkar även för att      Norrbottens invånare och barn och ungdomar ska ha möjlighet att  lära sig mer om samtidskonst.  

Genom att skapa nya utställningsmöjligheter för konstnärerna och konsthantverkarna öppnar möjligheten upp att få visa sin konst, men även att få möta publiken på nya arenor. Konst på flygplatsen är ett sådant projekt. Där får resenärerna möta Norrbottnisk konst redan i ankomsthallen. Ett annat exempel är Art for sale, som har varit en tillfällig pop-up-butik med försäljning av lokal konst och konsthantverk. 

Genom att bygga upp konstresidens vill vi öka utbytet och samverkan mellan konstnärer/curators/konstskribenter, konstnärliga institutioner, kommuner och konstnärer. Vi vill få in nya konstnärliga perspektiv till Norrbotten och ny kunskap genom konstnärliga samarbeten över kulturella och nationella gränser. Resurscentrum för konst driver det 3-åriga projektet Swedish Lapland AiR med målet att starta upp residensverksamhet runt om i Norrbotten med lokala partners.

För att kunna genomföra alla satsningar samarbetar Resurscentrum för Konst med aktörer som finns på konstscenen, företagare och organisationer. Några av dom vi samverkar med är; KRO/KIF, Hemslöjdskonsulenterna, KKV Luleå, KIN - Konstnärer i Norrbotten, Sunderby Folkhögskola, Konsthantverkscentrum, Byggmästarföreningen mfl. Har du en idé eller vill du samverka med Resurscentrum för konst?  Kontakta oss så ser vi vad vi kan göra                   tillsammans.