PROJEKT

Resurscentrum för konst driver projekt självständigt eller i samarbete med andra aktörer, exempelvis kommuner, kulturskolor, konstinstitiutioner, konstnärer m fl.

Målet är att projekten på något vis ska stärka konstnärerna och konstscenen i Norrbotten eller att konstnärer kan gå in i processer med sin kompetens.