UTLYSNINGAR

Här hittar du aktuella och tidigare utlysningar som vi har genomfört.
 

2020

There are no entries for this period.

2019

2019 > 01

Hotell Lappland i samverkan med Resurscentrum för konst i Norrbotten och Konstkonsulenterna i Västerbotten bjuder in till ”Lapland Open Art”

Hotell Lappland söker 10 st bildkonstnärer, skulptörer, slöjdare, konsthantverkare samt iskonstnärer, alla med koppling till Lappland, som i sina verk/konstnärskap på något sätt arbetar med eller utgår från händelser eller platser i detta område. Utställningen kommer att ske på Hotell Lappland.

Med Lappland menar vi Västerbotten, Norrbotten samt även norra Finland och Norge. Lapland Open Art ingår i en större konst och kultursatsning som Hotell Lappland gör under 2019.

Ansökan Iskonst
Vi söker en konstnär som vill göra en isskulptur utanför hotellet. Vi vill ha in bilder och referensmaterial vid ansökan. Du måste kunna arbeta med skulpturen i januari/februari så att den är klar till invigning lördag den 23 februari. Ersättning för arbetet betalas enligt MU-avtalet.

Jury
Suzanne Steneberg från Västerbottens Museum och Helene Lindberg från Lindbergs Konst och ram i Luleå är jury tillsammans med Mattias Forsgren VD Hotell Lappland. 

Utställningsperiod 6 februari till 31 mars
Vernissage onsdag den 6 februari 2019, 18.00

Ersättning och försäljning 
Utställningsersättning utgår med 2 400 kr. 
100% av försäljningsvärdet av bilderna eller föremålen går till konstnären. 

Övrigt
Hotell Lappland står för transportkostnader och hämtar antagna konstverk efter överenskommelse eller använder lämplig transportör.
Antagna konstnärer har möjlighet att deltaga vid invigning och vernissage samt vid olika visningar under perioden. Vid dessa tillfällen står hotellet för kostnaden för hotellrum för 2 personer inklusive frukost.
Hotell Lappland står för marknadsföring och informationsmaterial. 

Ansök senast den 20 januari 2019 kl 24.00
Den 23 januari får alla konstnärer svar på sin ansökan.
Du söker med 3 st konstverk alternativt en serie hantverk/slöjd/skulpturer.
Skicka en kortfattad ansökan i en samlad Pdf med cv samt bildtexter.
Alla sökande får kvitto på mail att ansökan är registrerad.

Ansökan mailas till: bjorn.s.johnson@gmail.com

Har du frågor?
Kontaktperson för Lapland Open Art
Björn Johnson
070 – 86 60 184 eller 0950 – 37 000
mail bjorn.s.johnson@gmail.com

Läs hela inlägget »

2018

2019 > 01

Övertorneå kommun tillsammans med Resurscentrum för konst Norrbotten inbjuder härmed yrkesverksamma professionella konstnärer att inkomma med intresseanmälan för deltagande i en projekttävling avseende konstnärlig gestaltning av Konstens väg – Etapp 1B.


Bakgrund
Övertorneå Kommun har tagit beslut om att bygga Konstens väg längs med den gamla banvallen med start ifrån Övertorneå. Konstens väg kommer att bestå av flera etapper och rastplatser. Vid varje rastplats ska ett konstnärligt verk uppföras. Det kommer att ske flera separata utlysningar fram till 2020, en utlysning till varje rastplats. Denna intresseanmälan gäller andra gestaltningen, Etapp 1B, som ska uppföras våren/sommaren 2019.
Tanken är att Konstens väg ska bli ett turistmål i sig med hjälp av konstverken såväl som en rekreationsplats för de boende.

Etapp 1B går från Övertorneå till Ruskola. Det kommer att vara möjligt att nå verket/rastplatsen med bil. Verken kommer även att vara synliga från bilvägen för förbipasserande.
 
Temat för gestaltningen i Ruskola är kommunens historiska traditioner som jord- och skogsbrukskommun, och hur dessa näringar har präglat livet i bygden. I slutet av 1950-talet började mekaniseringen inom jord- och skogsbruket, vilket ledde till att arbetstillfällen försvann i stor omfattning. År 1983 utropade sig Övertorneå till Sveriges första ekologikommun.
 
Strax norr om gestaltningen inrättar Övertorneå kommun en skoglig försöksodling som anläggs i en kombination av skog-, hag- och ängsmarker. Det blir möjligt att vandra genom odlingen ner till Torne älv och strosa en bit längs älvstranden, för att sedan gå tillbaka upptill banvallen och det blivande verket.

Konstens väg börjar i centrala Övertorneå med verken Stjärnor under himlen och Bro över tid av konstnären Chun Lee Wang Gurt. Hennes verk invigdes i juni 2018.

Läs hela inlägget »

Utställningsperiod 7 januari till 31 mars 2019
 
Hotell Lappland i samarbete med Resurscentrum för konst i Norrbotten och Konstkonsulenterna i Västerbotten bjuder in till ”Lapland Photo Experience”.
Vi söker 7 fotografer med koppling till Lappland med olika uttryck som beskriver Lappland på sitt sätt i en föränderlig värld. Med Lappland menar vi Västerbotten, Norrbotten samt norra Finland och Norge. ”Lapland Photo Experience” ingår i en större konstsatsning som Hotell Lappland gör under 2019.

Fotografen ansöker med en bildsvit om 3 bilder. Vi önskar att bilderna är limited edition och till försäljning.

Jury
Moa Krestesen, konstnär och intendent Umeå Konsthall.
Gert Frost, fotograf och journalist.
Mattias Forsgren VD Hotell Lappland.

Utställningsperiod 7 januari till 31 mars
Måndag den 7 januari vernissage samt pressvisning kl 14.00
Ersättning och Försäljning
100 % av försäljningsvärdet av bilderna går till fotografen vid försäljning.
Fritt hotellrum i samband med vernissage och pressvisning.
Utställningsersättning utgår med 2400 kr

Ansökan förlängd till 18 dec 09.00
Den 20 december får alla fotografer svar på sin ansökan.
Skicka ansökan i en samlad PDF med kortfattad cv samt bildtexter till dina bilder
Alla sökande får kvitto på mail att ansökan är registrerad
Ansökan mailas till mattias@hotelllappland.se

Om du blir utvald!
Arrangören har upphandlat tryck och inramning till självkostnadspris om hjälp så önskas. Annars så måste alla bilder levereras till Hotell Lappland senast 5 januari.
3 st bilder i format 70x100 eller 90x120 alternativt en blandning
Fine art photography, utfallande bild med svart ram och glas
 
Kontaktperson för ”Lapland Photo Experience”
Björn Johnson, Jurysekreterare
bjorn.s.johnson@icloud.com
0708 660184
  

Läs hela inlägget »

Enligt tradition avporträtteras alla regionråd i Norrbotten. Vi söker nu en konstnär som är intresserade av att måla ett porträtt av Maria Stenberg. Du ska vara bosatt i Norrbotten eller ha en tydlig koppling till Norrbotten och enkelt kunna resa till  Luleå under hösten, då uppdraget påbörjas.

Skicka in din ansökan senast söndag 9 september 24.00 till hanna.isaksson@norrbotten.se
I ansökan bifogar du:
5-10 målade porträtt (eller liknande måleri)
CV
Kontaktuppgifter och länk till ev hemsida
Sammanfatta allt i en PDF
Ersättning betalas ut i enlighet med rådande arvodesrekommendationer.

Läs hela inlägget »

2017

2019 > 01

Övertorneå kommun tillsammans med Resurscentrum för konst Norrbotten inbjuder härmed yrkesverksamma professionella konstnärer att inkomma med intresseanmälan för deltagande i en projekttävling avseende konstnärlig gestaltning av Konstens väg – Etapp 1.
 
Bakgrund
Övertorneå Kommun har tagit beslut om att bygga Konstens väg längs med den gamla banvallen med start ifrån Övertorneå. Konstens väg kommer att bestå av tre etapper och tre rastplatser. Vid varje rastplats ska ett konstnärligt verk uppföras. Det kommer att ske tre separata utlysningar årligen fram till 2019, en utlysning till varje rastplats. Denna intresseanmälan gäller första gestaltningen, Etapp 1, som ska uppföras våren/sommaren 2018.

1. Etapp 1 går från Övertorneå till Luppio. Etapp 1 är början på Konstens väg och ska bli ett riktmärke för de som ska gå leden.
2. Etapp 2 går från Luppio till Hedenäset.
3. Etapp 3 går i två riktningar, en till Risudden/Potila och en norrut till Pello.

Den gamla järnvägen invigdes 1914 och var i bruk fram till 1986. Under 1990-talet demonterades rälsen och sliprarna. Efter nedläggningen har banvallen använts i rekreationssyfte såväl sommar- som vintertid med bland annat skidspår. Tanken är att Konstens väg fortsatt ska kunna användas för rekreation i form av vandring och träning, men med de nya rastplatserna och konstverken som platser för vila och eftertanke.  

Det kommer även vara möjligt att nå verken/rastplatserna med bil. Verken kommer även att vara synliga från bilvägen för förbipasserande. En förebild för Konstens väg i Övertorneå är Konstvägen sju Älvar i Västerbotten.

Sista ansökansdag
Ansökan ska skickas via mail till Leif Häggbo, Koordinator Kultur & Fritid, Övertorneå Kommun senast 2017-08-07 24.00. Sammanställ bilder, texter, CV och eventuella texter i en PDF eller en Power Point. Märk ditt mail med: Intresseansökan Konstens väg
För sent inkomna eller ej kompletta ansökningar kan tyvärr inte hanteras.

Läs hela inlägget »