Inbjudan till Lapland Open Art 2019

Hotell Lappland i samverkan med Resurscentrum för konst i Norrbotten och Konstkonsulenterna i Västerbotten bjuder in till ”Lapland Open Art”

Hotell Lappland söker 10 st bildkonstnärer, skulptörer, slöjdare, konsthantverkare samt iskonstnärer, alla med koppling till Lappland, som i sina verk/konstnärskap på något sätt arbetar med eller utgår från händelser eller platser i detta område. Utställningen kommer att ske på Hotell Lappland.

Med Lappland menar vi Västerbotten, Norrbotten samt även norra Finland och Norge. Lapland Open Art ingår i en större konst och kultursatsning som Hotell Lappland gör under 2019.

Ansökan Iskonst
Vi söker en konstnär som vill göra en isskulptur utanför hotellet. Vi vill ha in bilder och referensmaterial vid ansökan. Du måste kunna arbeta med skulpturen i januari/februari så att den är klar till invigning lördag den 23 februari. Ersättning för arbetet betalas enligt MU-avtalet.

Jury
Suzanne Steneberg från Västerbottens Museum och Helene Lindberg från Lindbergs Konst och ram i Luleå är jury tillsammans med Mattias Forsgren VD Hotell Lappland. 

Utställningsperiod 6 februari till 31 mars
Vernissage onsdag den 6 februari 2019, 18.00

Ersättning och försäljning 
Utställningsersättning utgår med 2 400 kr. 
100% av försäljningsvärdet av bilderna eller föremålen går till konstnären. 

Övrigt
Hotell Lappland står för transportkostnader och hämtar antagna konstverk efter överenskommelse eller använder lämplig transportör.
Antagna konstnärer har möjlighet att deltaga vid invigning och vernissage samt vid olika visningar under perioden. Vid dessa tillfällen står hotellet för kostnaden för hotellrum för 2 personer inklusive frukost.
Hotell Lappland står för marknadsföring och informationsmaterial. 

Ansök senast den 20 januari 2019 kl 24.00
Den 23 januari får alla konstnärer svar på sin ansökan.
Du söker med 3 st konstverk alternativt en serie hantverk/slöjd/skulpturer.
Skicka en kortfattad ansökan i en samlad Pdf med cv samt bildtexter.
Alla sökande får kvitto på mail att ansökan är registrerad.

Ansökan mailas till: bjorn.s.johnson@gmail.com

Har du frågor?
Kontaktperson för Lapland Open Art
Björn Johnson
070 – 86 60 184 eller 0950 – 37 000
mail bjorn.s.johnson@gmail.com