Sara Edström / 8 juli - 16 sep 2019

KLAS KLAS

Sara Edström är född 1968 i Luleå, där hon lever och verkar. Hon arbetar främst med skulptur i långa processer, i en pendling mellan detaljerade studier av människor och abstraherade utsnitt av kropp, hud och hår.

Den serie skulpturer som hon visar på Luleå Airport är porträtt av hennes son då han var 12 år gammal. Hon ville fånga den där tunna linjen mellan barn och tonåring, en liten människa just på tröskeln in i ett kommande vuxenliv. Här är han. Befriande omedveten om vad som ska komma. I sitt långa, okammade hår, i sina nötta favoritmjukisbyxor. Den späda kroppen som ännu är ett barn, som ännu är varken manligt eller kvinnligt kodad och som bär på möjligheten att välja sitt liv och forma sin framtid. 
 
Sara Edström försöker i sina skulpturer frysa ett ögonblick av livet, stoppa tiden vid just den här åldern i sin sons liv och på så vis lyfta fram den. Innan en hinner blinka har tiden gått och han har redan tagit stora kliv in i en vuxenhet, in i en manlighet som ger hopp om framtiden.