”Nothing to declare”Mario Macilau 13/6 – 14/8

Med sina stora porträttbilder av olika människors pass
från många delar av världen vill Mario Macilau lyfta
frågan om vi alla har lika förutsättningar vid våra möten
med myndigheter och passkontroller. Spelar hudfärgen
någon roll? Vem döljer sig bakom en passbild, vilka
historier bär de med sig?
Marios bilder har visats på Havremagasinets stora
internationella utställning om migration, Entry prohibited to
foreigners 2015. Utifrån senaste tidens flyktingkatastrofer har
bilderna blivit extra aktuella och sätter ljus på frågan om vem
som får resa fritt i världen.

Mario Macilau
Mario Macilau, född 1984 i Maputo, Mozambique där han
lever och verkar idag. Mario började fotografera blott 19 år
gammal. Hans professionella karriär började oväntat 2007
när han bytte sin mammas mobiltelefon mot en kamera.
Mario växte upp och utvecklades i ett Mozambique som
nyss blivit självständigt, mitt under ett inbördeskrig.
Mario har ställt ut på prestigefulla Saatchi Gallery i London
samt på Venedigbiennalen. Hans arbete har ett huvudsakligt
mål: att konfrontera verkligheterna, maktrelationerna och de
kulturella arven.

Utställningen gör i samverkan med Havremagasinet Länskonsthall