Face Me & Konsten att delta

Ung i Luleå, Emmy Dahlberg Ung i Luleå, Emmy Dahlberg

Face Me IV
Ett Konstprojekt för ungdomar i Norrbotten. 
Se mig, möt mig – våga se och möta mig! 
 
Sveriges Konstföreningar- Norrbotten presenterar sitt fjärde Face Me-projekt med elever från estetiska programmet bild och formgivning vid gymnasieskolorna i Kalix, Kiruna och Luleå. Eleverna gestaltar i valfri teknik hur det är att vara ung i Norrbotten idag. 
Face me-projektet ger deltagande elever och skolor en möjlighet att uppmärksammas utanför den egna skolan eller kommunen. Genom projektet får de tillfälle att figurera i länssammanhang och synliggöra den kreativitet och skaparlust som finns på länets estetiska program.
Utställningen har visats på följande orter: Boden, Korpilombolo, Överkalix, Haparanda Kiruna, Torneå, och SSAB, Luleå. 

 ”Konsten att delta - Norrbotten”
I flertalet studier har det lyfts fram att kultursektorn är starkt segregerad, utlandsfödda bild- och formskapare är ofta en förbisedd grupp. Projektet Konsten att delta vill ändra på detta och bidra till ett ömsesidigt utbyte av kunskap, nätverk och traditioner mellan konstnärer med olika bakgrund.

Syftet med projekt är att fånga upp utlandsfödda bild- och formkonstnärer och ge dem möjlighet att etablera sig i Norrbotten och Sverige. Under projektets gång lotsas deltagarna in i konstlivet genom studiebesök, studieresor, kurser och seminarier där de får kontakt med etablerade konstnärer, konstinstitutioner och organisationer.

Projektet drivs av Resurscentrum för konst i samar­bete med AF Kultur Norrbotten. Vi samverkar med det nationella projektet Konsten att delta: Bild och form som drivs av Konstnärernas Riksorganisation och KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) och ingår även i ett regionalt nätverk.

Projektet har drivits sedan 2017 i Norrbotten och genom åren har ett 20-tal deltagare medverkat. Idag arbetar flera av dem inom kultursektorn i Sverige.
I denna utställning visar fem av deltagarna upp sina konst- och designverk; Maher Abdullah, Luleå, Baqer Hasan, Gällivare, Rawaa Khiyachi, Haparanda, Francesca Mantea, Luleå och Natcha Netwong, Kalix.

Plats & Tid

10 maj - 11 juni 2019
Foajén, Regionhuset, Robertsviksgatan 7, Luleå
Vernissage: Fre 10 maj kl 12.00

Tidigare utställningar

Baqer Hasan
Baqer Hasan
Natcha Netwong
Natcha Netwong
Francesca Mantea
Francesca Mantea
Maher Abdullah
Maher Abdullah