Jette Andersen / 17 april – 6 juli 2019

Jette Andersen Jette Andersen

De senaste åren har Andersen återkommit till teckningen som uttrycksmedel. Detta i samband med en längre kurs ”Sketchland” för Olav Westphalen på Umeå konsthögskola, samt ett konceptuellt projekt ”Recyckling” där ritfilm från ett tidigare arkitektliv ingick. På Luleå Airport visar Jette Andersen stora teckningar på papper i kol och krita. Former och färger har sitt ursprung från hennes plats, Sandnäsudden på södra sidan av luleälven.

Sagt om Jette Andersen
Jette Andersen är inte den som trampar vatten. Hon har forskarens undersökande förhållningssätt. Hon väljer teman ut ifrån sig själv och sin egen livssituation, vrider och vänder, ställer frågor, söker svar i nya tekniker. Bertil Sundstedt, konstnär och konstkritiker.

Jette Andersens konst präglas av en påfallande stark konceptuell ådra sammanflätat med en expressiv estetik och ett gediget hantverkskunnande. Med måleri, skulptur, objekt som främste medier, följer hon en tydlig tematik som efterhand tar sig form på distinkte och olikartade sätt.
Jan-Erik Lundström, skribent, curator och tidigare chef på Norrbottens Museum.