Thomas Efverström / 5 okt - 28 nov 2017

"Tordyvelns resa mellan Korsträsk och Fliggen"

Om Thomas Efverström:

I sin ateljé som befinner sig mellan två motorvägar frammanar han sitt Norrbotten. Motorbruset blir skogssuset, i färgen öppnar sig vidderna och stubbrytaren lyser i polarnatten.
L.R.

Thomas Efverström född 1954 i Älvsbyn, Norrbotten. Arbetar och verkar i Mjöfjärden och Stockholm.