Föreläsning och workshop: Héctor García-Jorquera

Héctor García-Jorquera Héctor García-Jorquera

Fredag 9 december, Sunderby Folkhögskola
 
8.30 - 9.50 Föreläsning; Projektet Escuela Popular de Artes y Oficios de Playa Ancha, Valparaíso i Chile

10.10 - 11.30: Workshop Performativ konst

Välkommen till en spännande föreläsning och workshop. Du kan välja att delta på båda arrangemangen eller om du vill bara vill delta i föreläsning eller workshop.

Héctor García-Jorquera från Göteborg, med rötterna i Chile, kommer till Luleå för att berätta om två aktuella projekt som han söker samarbetspartners och deltagare till.

Hur kan min konst inkludera dem som inte har varit i kontakt med konsten? Detta var tanken när Héctor García-Jorquera skapade plattformen PAIAP. PAIAP vill möjliggöra möten för alla som har intresse av att undersöka och praktisera performativ konst. Målet är att personer, inte bara konstnärer, från olika länder och discipliner ska mötas, samtala, skapa och påbörja en decentralisering av en performativ konstpraktik samt ha en kritisk reflektion kring konstens roll idag.
 
Projektet Escuela Popular de Artes y Oficios de Playa Ancha, Valparaíso i Chile, är en skola för konst och konsthantverk placerad i ett område med låg socioekonomisk status i Valparaiso. Kulturförening Oneironaut i Göteborg som samarbetar med skolan söker nu ytterligare samarbetspartners i Sverige och personer som vill jobba eller göra praktik på skolan. Héctor García-Jorquera kommer att berätta mer om möjligheterna att delta i detta projekt.
 
 
Arrangörer: Resurscentrum för konst och Sunderby Folkhögskola