Föreläsning: Konsten att söka ett gestaltningsuppdrag

I oktober arrangerade Resurscentrum för konst tillsammans med KRO/KIF föreläsningen “Konsten att söka ett gestaltningsuppdrag”. Föreläsarna gick igenom processen fram till en färdig ansökan och gav tips om vad man somkonstnär ska tänka på. Ca 35 konstnärer och studenter från Sunderby Folkhögskola deltog under eftermiddagen.

Föreläsare:
Mikael Adsenius, tidigare utställningschef Moderna Museet och chef Statens konstråd, vice ordförande Baltic Art Center.

Marianne Jonsson, konstnär och arkitekt, jobbar som konstprojektledare med gestaltningar i det offentliga rummet.

Sofie Grettve, förbundsjurist på KRO/KIF och tillhandahåller den juridiska rådgivningen som erbjuds medlemmarna.

Datum: 19 oktober 2016
Tid: 13.00 – 15.30
Plats: Ripan, Folkets Hus Luleå