PLÅTAT: Fotografier från 11 norrbottniska konstnärer

Vernissage lördag 30 september kl 13.00
Södra hamn, Piteå

Hur förhåller människan sig till en föränderlig tillvaro? Hur sätter man ord på en känsla? Fotografiet kan hjälpa oss att beskriva och förstå vår omvärld.
I utställningen ”Plåtat” samlas 11 Norrbottniska konstnärer med fotografier från Norrbotten.
Genom sina egna konstnärliga praktiker har ett kollektivt narrativ från ett samtida Norrbotten vuxit fram.

Utställningen visas från 30 september 2023 till 7 januari 2024 och är ett samarbete mellan Konstkonsulenten Region Norrbotten, Resurscentrum för konst och Piteå Kommun.

Välkomna!