Utställningar Karl August

Under 2022 och 2023 arrangerade Resurscentrum för konst utställningar på Karl August i samarbete med restaurangen. Se utställare nedan. 

Mats Wikström
Gula och gröna målningar (samt en och annan gul och grön skulptur)
Datum: 9/12 2023 - 2/3 2024

Mats Wikström (f. 1954 i Stockholm) bor utanför Råneå där han sedan sex år också i huvudsak är verksam. Wikström arbetar med performance, måleri i skilda tekniker och skulptur i stor utsträckning med trä. Sälg, al, gran och tall är vanliga träslag i hans objekt som kan bestå av alltifrån små sniderier till mer monumentala verk som exempelvis ”Växandets vånda” som inköptes av Moderna museet 2021.

Han är verksam som organisatör av Råneåbiennalen och Råneå konsthall. Musiken är också en del av Wikströms förehavanden, dels med bandet Eterkropp, dels sedan i våras med musik i hans eget namn.

I denna utställning på Karl August visar Mats nya målningar och skulpturer, alla tillkomna eller förfärdigade under 2023.

Samtidigt med denna utställning går det också att se hans verk på Havremagasinet i Boden i en gemensam utställning med Rebecka Bebben Andersson, ”Korsfäst på kudde”, till och med 11:e februari.

IDA ISAK
Vävkompott
Datum: 2/9 - 28/11 2023
Vernissage: Lördag 2 september kl 14.00

VÄVKOMPOTT heter den nya utställningen på Restaurang Karl August i Luleå. Utställningen är en härlig blandning av handvävda textilier i olika material och tekniker som kommer att erbjuda färg och mjukhet om vi går en kall och grå höst till mötes.

Ida Isak Westerberg, född 1986, är en konstnär som bor och verkar dels i Luleå, dels på familjens gård i Övertorneå kommun. Med en utbildning från Handarbetets vänner är vävning det främsta uttrycket men andra material och tekniker dyker också upp. Med inspiration från Norrbotten och med queera perspektiv skapar Ida Isak Westerberg taktila skulpturala vävar och föremål som tillmötesgår mänskliga behov.

Under 2022 ställde Westerberg ut på Luleåbiennalen och verkade som scenograf till Dansinitiativets föreställning ”Väven”. Under 2023 är den, förutom på Karl August, aktuell med bland annat utställningar i Falun och Stockholm. 

VÄVKOMPOTT arrangeras av Resurscentrum för konst vid Region Norrbotten tillsammans med Restaurang Karl August.

Pastelae
FYGITAL - AI och handgjort
Datum: 27 maj - 30 augusti 2023
Vernissage: Lördag 27 maj kl 15.00

Pastelae är en konstnärsduo från Piteå. I snart 10 år har Josefin Jonsson och Emil Eklund tillsammans utforskat främst digitala uttrycksformer som 3D och animering, men har båda rötterna i mer traditionella tekniker. Deras brinnande intresse för datorer och teknik har sporrat ett intensivt kreativt arbete online, med uppdrag som musikvideor och Augmented Reality. Duon ställde i vintras ut sina samlade verk på Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm.

Utställningen "Fygital" är en konstnärlig expedition som söker förena två världar: den mänskliga kreativiteten och den accelererande framväxten av artificiell intelligens. Genom en mångfacetterad samling verk skapade genom en fusion av AI och handgjort, utforskar utställningen det komplexa förhållandet mellan människan och AI.

I det här sammanhanget blir disketten en symbol för en föråldrad teknik, vars avbildningar har bleknat i AI:s minnesluckor. Genom att låta AI utforska och återskapa dessa glömda ikoner, ifrågasätts den kontinuerliga utvecklingen av tekniken och dess efterdyningar i vårt kollektiva medvetande. Detta poetiska spel mellan förgänglighet och framsteg ger Pastelae en plattform att utforska de samtida narrativ som formar vår värld och utmanar våra föreställningar om tid och minne.

"Fygital" rör sig i labyrinten av rädsla och osäkerhet, väckt till liv genom AI:s obekanta framtidspotential. Genom att väva samman trådar av innovation och reflektion, strävar Pastelae efter att väcka en djupare förståelse för de kulturella, filosofiska och existentiella dimensionerna av AI och dess skiftande inflytande på vår värld. De ställer sig frågan hur en kan omfamna och navigera dessa utmaningar samtidigt som en omvandlar dem till möjligheter för kreativitet och självutveckling?

Hemsida: www.pastelae.com
Instagram: @pastelae

Brita Weglin
BILDER - broderi och grafik
Datum: 25 feb - 23 maj 2023
Vernissage: Lördag 25 feb kl 15.00
 
Brita Weglin är en av Norrbottens mest etablerade konstnärer och har ett långt konstnärskap bakom sig, med många separatutställningar, jurerade utställningar, stipendier, projektbidrag och internationella grafikpriser m.m.
Hon arbetar idag främst med broderi men har även en stor produktion av verk i emalj och grafik. Hon har kontinuerligt tillägnat sig olika konstnärliga tekniker för att vidareutveckla sin konst, och berika sitt egensinniga bildspråk.Hennes konst har publicerats på Almlöfs förlag ”Jag simmar till Tallinn och andra berättelser” 2013 och ”Broderi gör tanken fri…” 2019.
 
Hemsida: www.britaweglin.se
Instagram: brita.weglin.art 
Email: brita.weglin@telia.com

Magnus Svensson 
All weather is strange when you`re strange
Datum 10 dec - 20 feb -23 
Vernissage: Lördag 10 dec kl 15.00
 
Magnus Svensson f. 1977 boende och verksam i Luleå.
Magnus Svensson är utbildad inom konst vid Gerlesborgsskolan och vid konsthögskolorna i Malmö och Umeå.
 
När Magnus tänder i taket i sin ateljé är det som att de ljusa, ljusa målningarna blir osynliga. Som att de inte är tillgängliga för min visserligen dåliga men fungerande och högst mänskliga syn. Men ögonen vänjer sig, det tar bara lite tid, men tid är allt man har.
Han kallar dem böcker, och det stämmer på sätt och vis, de bär på mer än vad som borde rymmas, och några av dem påminner om pärmar, som om de innehöll något bundet.  Men sen tänker jag att det är något ytterligare, något utomvärldsligt. Mer en motsats till böcker och språk. Men om det är förspråkligt eller postlingvistiskt kan jag inte säga. Målningarna är till en början statiska: raka linjer och perfekta cirklar. Tills man upptäcker en diskrepans, en avvikelse, en förändring. Då väcks plötsligt en repertoar, bilden fylls av action, jag blir varse om dessa högst medvetna förändringar. Det är som att se en annan värld, en fjärde dimension, där allt är synligt, där alla sidor, alla vinklar, allt djup har samma värde. Det är en insyn i en annan värld, en som inte brys sig om den här världen, som inte ens registrerar vår futtiga kamp mot elementen och kapitalismen och varandra. Ord som fraktaler och rymdtid, ord jag och hört men inte helt förstår, kommer för mig. Det är en helt annan värld och jag kan inte lämna den.  
Magnus målningar förändrar mig. Äntligen förändras jag.
 
                                                                                  Mattias Alkberg 
                                                                                  poet och musiker

Bokeh är en term inom fotografin för den estetiska kvaliteten av suddigheten av en bild som inte är i fokus. Med fokus på suddiga ljuskäglor har Victoria Andersson skapat textila bakgrunder
 
”Tid är en viktig del av mitt arbete, både den faktiska arbetstiden och närvaron av tid som arbetet speglar. De senaste åren har jag broderat på svart markis. För mig har broderi ett meditativt lager eller snarare ett tillstånd där tid och rum upphör. Jag letar efter ett uttryck som är både enkelt och komplext där existentiella reflektioner kan dyka upp. Ibland blir det figurativt och ibland mer abstrakt.”
 
Om konstnären
Victoria Andersson är utbildad på HDK-Valand Högskolan för konst och design i Göteborg. Andersson har haft en rad separat- och grupputställningar i Sverige och internationellt.
 
​​​​​​​victoriaandersson.se​​​​​​​

Call of the night
(E4:an södergående riktning)

Vernissage: Lördag 2 juli, kl 15.30 - 16.30 
Utställningen pågår lördag 2 juli-tis 27 sep
 
Om verken
Call of the night är en hyllning till raggarrundor i midnattssol, burnouts och garagekultur, till den lilla uppväxtorten Risögrund utanför Kalix. Till hantverket och kamratskapen som för människor samman och skapar mening och stolthet. Ett erkännande av en subkultur många har anknytning till, men har lämnat för stadens lockande rop. En krock mellan Norrbottens landsbygd och storstad i realtid. 
 
Om konstnären 
Lotta Lampa (f. 1981) är en formgivare och konstnär, baserad i Kalix, Norrbotten. Utbildad på Beckmans Designhögskola i Stockholm samt International Design Academy by Luxury Living Group, Forli, Italien. Lampa verkar på en internationell arena och är en av få designers från Norrbotten som har visat sin design på Milan Design Week i Milano vid ett flertal tillfällen samt på London Design Fair, Chart Art Fair & Design i Köpenhamn och på Stockholm Design Week.
 
Lotta Lampas estetik är utmanande och refererar både till postmodernism och raggarkultur. Hennes designprocess består av enkla linjer och humor, objekten skissas upp snabbt och stort, gärna direkt i materialet. Med starka former, material och färgval finns en vågad lekfullhet i allt från Lampas bruksföremål till konstverk. Genom ett frigörande kontrastrikt uttryck skildrar hon med väl utformad känsla för proportioner och detaljer det vackra genom en imperfekt taktil råhet som lockar till att betrakta hennes verk närmare.
 
Under 2021 medverkade Lampa i SVT's serie Designhistorier där ett avsnitt porträtterade Lotta Lampa och designern Greta Magnusson Grossman.
 
Hemsida
lottalampa.se
Instagram: studiolottalampa

Samspelet

I utställningen "Samspelet" visas verk ur en ny serie bilder som utforskar en dynamik mellan människan och naturen. Två tillstånd, ett mänskligt och ett icke-mänskligt som existerar tillsammans.

Ludvig Sjödin (1995) är en konstnär som bor och verkar i Luleå. Hans naturalistiska måleri har sin utgångspunkt i en strävan efter att fånga tillfällen ur det vardagliga livet på det sätt som han själv upplever det. Framför allt handlar det om att förmedla en känsla eller ett sinnestillstånd. Teman som livet i periferin och tankar om tidens gång är återkommande i bildernas narrativ, men inte nödvändigtvis skrivna i sten. 

Alla verk är till salu, kontakta konstnären om du är intresserad av att köpa ett verk.

Kontaktuppgifter
E-post: ludvig.sjodin@hotmail.com
Instagram: ludvigsjodin