Piteå industrihistoria

På lördag 23 januari kl 12 invigs första utställningen av fyra på de 12 utomhusramar som  tagits fram inför jubileumsåret.

Flottare vid Böle Bom
Flottare vid Böle Bom

Utställningen innefattar 12 stora bilder monterade i stora ramar i direkt anslutning till Stadsberget i centrala Piteå. Bilderna är från Smurfit Kappas, Assis, Piteå Museums, Norrbottens museums samt privata samlingar.

Utställningen är den första av fyra under jubileumsåret 2021, en satsning där konst visas upp i det offentliga rummet. Det är Piteå kommun, Konstkonsulenten och Resurscentrum för konst, Region Norrbotten som står bakom satsningen.

Utställningen Piteås industrihistoria har tagits fram av konstkonsulenten på region Norrbotten Rikard Sandberg. Under hösten har han med hjälp av företag, museer, arkiv och privatpersoner hittat bilder från Piteås tidiga industrier, sågverks- och pappersmassa epoken.

-Det har varit ett spännande arbete och verkligen kul att vi nu kan lyfta fram dessa bilder till allmänt beskådande för att belysa och upplysa om den period som lade grunden för vårt välstånd och moderna samhälle, säger Ricky Sandberg.

På invigningen, där enbart media är inbjuden pga av pandemirestriktioner, kommer Anna Elmén Berg Piteå museum, Pär Swärd VD Smurfit kappa att medverka. Den officiella invigningen står sedan kommunalråd Anders Lundqvist för.

Tack till Leif Lidman, Smurfit Kappa Piteå och SCA för bilder.

Invigning
Invigning