Piteå 400 år firas med fyra  utomhusutställningar

Under Piteås 400-årsjubileum kommer staden att bjuda på fyra stycken utomhusutställningar, den första visas på Parkeringsdäcket och de följande i Södra Hamn.

Utställningarna har tagits fram i samarbete mellan Konstkonsulenten och Resurscentrum för konst från Region Norrbotten och Kaleido. Med stöd från Piteå kommun, Piteå Museum, Norrbottens Museum och Sparbanken Nord.

Vi arrangörer önskar att utställningarna ska visa olika aspekter kring Piteå som stad där publiken får möta olika konstnärliga uttryck som graffiti, måleri och dokumentärt fotografi. Innehållsmässigt blickar vi såväl tillbaka i tiden som framåt.

Välkomna!

Flottare vid Böle Bom
Lydia Vikström o Klara Normark Pitholmsskolan

Utställningar under året

23 januari -  25 April 
Piteå industrihistoria
Fotografier ur Smurfit Kappa Piteås, SCAs, Piteå museums och Norrbottens museums samlingar.
Plats: Parkeringsdäcket
Läs mer >>

1 maj - 13 juni
Piteå om 400 år - Ung konst
Barn från årskurs 5 gestaltar Piteås framtid om 400 år.
Plats: Södra Hamn
Läs mer >>

19 juni - 29 augusti
Pijtmål
Pensionärer och ungdomar tolkar Pitemålet under ledning av Graffitikonstnär.
Plats: Södra Hamn
Läs mer >>

4 september - 31 december
Pitekonst idag
Grupputställning med konstnärer som bor i Piteå eller med anknytning till Piteå
Plats: Södra Hamn
Läs mer >>

Invigning Piteå Industrihistoria
Invigning Piteå Industrihistoria