Panelsamtal med Pitekonstnärerna i AIR 4x400 år

17 maj kl 17.00 på Kaleido, Piteå

Under år 2021 fyllde fyra städer 400 år - Piteå, Luleå, Borås och Göteborg.
Under samarbetsprojektet AIR 4x400 år genomfördes fyra konstnärliga utbyten med konstnärer från jubileums städerna. Varje stad lyfte ett tema eller ett material som knyter an till stadens historia.

Gemensamt är att en konstnär från varje ort närvarade på plats under en veckas tid och bidrog med sin erfarenhet och kunskap till residenset på platsen.

Från Piteå deltog Josefin Jonsson, Amanda Mendiant, Ulrika Weinz och Anja Lundström som kommer dela sina erfarenheter och presentera sina verk som genomfördes i projektet. 
 
Varmt välkomna!

Arrangörer: Resurscentrum för konst Norrbotten, Piteå Konstförening & Konsthallen