Skriva om konst för Volym – Digital utbildning

Deadline anmälan 22 maj

Är du intresserad av att skriva om konst i Volym, eller är du en av våra återkommande skribenter? Tillsammans med konstkonsulenterna i norr arrangerar Volym en workshop i förhoppningen att höja både betydelsen och nivån på konstkritiken.

På vilka sätt kan vi skriva om konst? Hur kan vi skriva för att väcka intresse? För att vinna tillit? Vi diskuterar olika ingångar till skrivandet, knep för att engagera läsaren, och skribentens roll och ansvar, samt den egna närvaron i en text. Workshopen riktar sig till både nya och befintliga skribenter som vill fördjupa sin skrivteknik, men med särskild prioritet för framtida skribenter från områden där vi för närvarande saknar bevakning.
Första träffen kommer att vara föreläsningsbaserad och hålls i storgrupp. Vid andra tillfället delar vi upp oss i mindre grupper för att ge feedback på varandras texter. Sista träffen kommer att innebära en avslutande genomgång.

I samband med anmälan delas en uppgift ut, tillsammans med en lathund i att skriva konstkritik. Innan vi träffas förväntas deltagarna ha påbörjat sin text, och under veckan som workshopen pågår finns Ida Rödén tillgänglig över mail som stöd och bollplank.
Anmälan: Anmäl dig till Lotta Lampa, Resurscentrum för konst, senast 22 maj. lotta@resurscentrumforkonst.se
Begränsat antal deltagare.

Tid och datum:
Måndag 10 juni, 10.30-12.00: Introduktionsföreläsning för samtliga
Torsdag 13 juni delas upp i grupper med fyra deltagare i varje och du närvarar i en av dessa. GRUPP 1: 09.00-10.15 GRUPP 2:10.30-11.45 GRUPP 3: 13.00-14.15.
Fredag 14 juni, 09.00-12.00: Gruppgenomgång och avslut.
Workshopledare: Ida Rödén, konstnär, skribent och redaktör för konsttidningen Volym.

Plats:
Workshopen genomförs genom Teams. Alla som anmält sig kommer att få en länk för att delta. Logga gärna in i förväg för att se så att programmet inte behöver uppdateras.