UTBILDNING

Resurscentrum för konst arrangerar regelbundet utbildningar, föreläsningar och workshops för konstnärerna och konstbranschen i Norrbotten. De flesta arrangemangen görs i samarbete med konstnärsorganisationer, konsthallar, etc.

Vi kan även förmedla kontakter till konstnärer som kan genomföra föreläsningar eller olika  typer av kurser. Läs mer under fliken Uppdrag.