Utflyttade Norrbottniska konstnärer

Resurscentrum för konst har sammanställt denna lista med norrbottniska bild- och formkonstnärer som har valt att bo i andra delar av Sverige eller världen.

Vi har gjort det eftersom vi värdesätter den kompetens och det nätverk, kombinerat med rötterna i Norrbotten, som våra utflyttade konstnärer står för.
Listan är långt ifrån komplett, men vi kommer att fylla på efter hand och har godkännande från alla medverkande konstnärer att sprida denna information brett.

Många av våra utflyttade konstnärer har ställt ut och verkat i Norrbotten genom åren och vi vet att det finns ett stort intresse från institutionerna och arrangörerna av på konstscenen att återknyta kontakten, såväl som att det finns ett stort intresse av att komma hem och få visa upp det man arbetar med.

Vi hoppas med detta dokument ytterligare kunna öka kunskapen om varandra och att det ska initieras än fler samarbeten, projekt, utställningar och utbildningar.

Är du utflyttad konstnär och vill vara med? 
Kontakta 

Lotta Lampa, Projektkoordinator Resurscentrum för konst
lotta@resurscentrumforkonst.se
070 - 554 5 915

"The Rising" Polat Ghasemloo
"The Rising" Polat Ghasemloo
"Berget" Kristin Jonsson
"Berget" Kristin Jonsson