Lotta Engström

Under 2020 blir det Lotta Engström som kommer att åka på residens till Frankrike.

Född 1966 i Kalix och bosatt i Luleå.
Under en längre tid har Lotta Engström rört sig kring temat klimat och miljö. I linje med de tankarna har hon fokuserat sitt konstnärliga arbete på att hitta sätt att skapa konst av naturliga och organiska material som inte påverkar miljön negativt. Det är ett experimentellt projekt som utmanar Lotta på ett kreativt sätt. Den konst som blir i denna process utgår från de material som finns på plats, det kan vara måleri, tryck, skulptur Land Art m.m.

Du ska på residens i Frankrike i augusti, vad har du planerat att arbeta med under denna tid?
Under en längre tid har jag rört mig kring temat klimat, miljö, naturresurser m.m. Jag har klimatångest och håller på med ett projekt där jag vill hitta former för att skapa konst av organisk material.  Just nu är jag i en fas där jag försöker hitta olika material att skapa konst med som är ekologiska, naturliga, utan gifter, kemikalier och är nedbrytbara.
Jag forska vidare inom det området och vill samla in olika naturmaterial som finns i samhället  Grez-sur-Loing. Det kan vara olika jordtyper, växtlighet, stenar, sand m.m. som jag vill skapa ny konst av.
 
Varför är det viktigt för dig som konstnär att kunna åka iväg på residens?
Jag vet att en vistelse i Frankrike kommer att ha stor betydelse för mig.
Dels konstnärligt, av få möjlighet att jobba koncentrerat med min konst, att experimentera och upptäcka olika typer av naturmaterial i ett annat land med ett annat klimat. Men också för att få träffa andra kreativa kulturarbetare på plats, att förhoppningsvis få möjlighet att höra om deras tankar i miljö- och klimatfrågan m.m.. Allt tillsammans gör ju att jag får ny input och inspiration  som förhoppningsvis ger ny spännande konst! 

Vad ser du mest fram emot under din vistelse?
Att få tid att tänka, experimentera, att låta processen med konsten får vara ostörd från annat vardagsbrus, att bara få koncentrera mig på konsten och skapandet i sig.

Vad är det viktigaste du packar med dig till Frankrike?
En mortel, sil, en sekatör, sax, lite andra verktyg och något att måla på och med!


Lotta Engsträm hemsida >>
 
.

Lotta Engström
Lotta Engström
Havet
Havet
Dalen
Dalen