AIR 4x400 år

Under år 2021 fyller fyra städer 400 år - Piteå, Luleå, Borås och Göteborg. Väst möter Norr eller Norrbotten möter Västra Götaland i ett samarbetsprojekt. Fyra stycken konstnärliga utbyten ska skapas och till varje residens deltar olika konstnärer som är bosatta i 400-årsstäderna. Gemensamt är att en konstnär från varje ort närvarar på plats och bidrar med sin erfarenhet och kunskap till residenset på platsen.

Varje stad lyfter ett tema eller ett material som knyter an till stadens historia. Konstnärerna arbetar i materialet under en veckas tid utifrån en storskalig kubformad ram. Invånarna i städerna bjuds in att följa processen på plats.

Initiativtagare till projektet är Resurscentrum för konst Norrbotten. 

Residensen arrangeras av:
Piteå Kommun och Luleå kommun i samarbete med Konstkonsulenten och Resurscentrum för konst i Region Norrbotten, Borås kommun i samarbete med Textile Fashion Center, Göteborg 400 års jubileum, Göteborg stad i samarbete med Tillt.