Erik Thörnqvist

Under 2019 blir det Erik Thörnqvist som kommer att åka på residens till Berlin genom Berliner Session och Resurscentrum för konst.

 Erik Thörnqvist (född 1994, Umeå, Sverige) bor mellan Stockholm/Luleå. Han arbetar med olika fiktiva, historiska, kollektiva och personliga referenser för att utforska affektiva tillstånd, arbete och hur queera kroppar kan definiera en plats. Hans arbete har varit med i olika utställningar, bl.a. "Island Life" Stockholm, ledd av Susan Philpsz, KOMASK Master Salon, Antwerpen; OPEN UT, Tromsö Norge; Cityscapes på CICA Museum i Seoul; Ingen Äger Tiden, grupputställning på Örebro Läns Museum kuraterad av Daniel Urey; Loungen på Konstnärshuset Stockholm och Epicentrum of Everything på Galleri Syster

Du ska på residens i Berlin under september månad, vad har du planerat att arbeta med under denna tid?
Bland annat besöka flera platser till research-arbetet inför ett projektet med arbetstiteln 'dark room'. Genom att titta på det queera crusing-rummet som ett verktyg att förstå makthierarkier, blickar och rum.

Vad ser du mest fram emot under din vistelse?
Tiden. Tid för möten, tid för platser och tid för arbete.

Varför är det viktigt för dig som konstnär att kunna åka iväg på residens?
Att åka iväg till ett nytt ställe, träffa olika personer, besöka nya platser är alltid superviktigt för mitt arbete. Så enkelt som en ny tid och plats i relation till den befintliga vardagen. Men sedan såklart tillfället att träffa nya kollegor och mentorer. Hoppen mellan olika kontext skapar ett utrymme, en injektion, av reflektion, omstart eller arbete.

Vad är det viktigaste du packar med dig till Berlin?
Datamaskinen, rena kalsonger.

www.erikthornqvist.com

Erik Thörnqvist Foto: Fan Wu
Erik Thörnqvist Foto: Fan Wu
Tactual Interest (2018)
Tactual Interest (2018)
Fray Station (2018)
Fray Station (2018)
Ach sonne, was soll ich Sünder machen (2019). Foto Andreas Tang
Ach sonne, was soll ich Sünder machen (2019). Foto Andreas Tang
Ötzi Zwei (2018). Foto Emilie Palmelund
Ötzi Zwei (2018). Foto Emilie Palmelund