Graffiti i Luleå

2018-2019 samverkade Resurscentrum för Konst med Dokument press i ett projekt med målet att sammanställa och kartlägga graffitiverken på den kända "Ripanväggen".

Syftet med projektet var från början att q-märka väggen, en anmälan gjordes av Tobias Barenthin Lindblad och Katt Skarin till Luleå kommun. Det blev inte någon kulturmärkning, utan ändrad lovplikt. Med det menas att kommunen måste godkänna om väggarna med graffitimålningar ska förändras på något sätt, då behövs det bygglov.

Ur materialet som växte fram i den processen bestämdes tillsammans med Resurscentrum för konst att sammanställa allting i en bok. Boken Slow Limits - Hiphop och graffiti i Luleå fick sedan ytterligare liv genom utställningen Slow Limits som visades på Regionhuset hösten 2019 och sedan gick på turné till Kiruna och Korpilombolo. 

Projektet har sedan fått ytterligare en spin-off genom Norrbottens Museum som har gått vidare och kartlagt målningar i en 100 meter lång kulvert under Skeppsbrogatan i Luleå där det finns en stor samling graffitimålningar från 1991. I denna rapport presenteras Norrbottens museums dokumentation av målningarna och deras sammanhang. Resultatet av detta jobb kommer att visas under en utställning på Norrbottens Museum 2021-2022. 
Läs rapprten här >>

Om boken
I Slow Limits – Hiphop och graffiti i Luleå berättar Tobias Barenthin Lindblad om hur målningarna kom till och om hur vi ser på dem idag. Målning för målning analyseras, lager på lager skalas av och den samtidshistoriska och populärkulturella kontexten blottläggs. Vilken musik, vilka kläder, vad för typ av film, serier och tv-program influerade unga i på 1980-talet?

Bland andra Dennis Eriksson, Pierre Bernhardsson och Pierre Johansson, som alla deltog i målandet då är intervjuade i boken och ger sin bild av det dåtida skeendet.

Slow Limits ger en avväpnande och ödmjuk bild av en tid när graffiti var nytt, spännande och utövarna skapade sina egna ramar, unika för varje stad. Med influenser från New York, London, Göteborg och Stockholm la Luleå-målarna grunden för egna karriärer och en livaktig och högkvalitativ graffitiscen i den egna staden.

Beställ boken på
 Dokument press >>