Nätverk

Genom våra nätverk erbjuder vi fortbildning, kollegialt utbyte och utvecklingsprojekt. Resurscentrum för konst driver flera nätverk som man kan delta i.

Kontakta Hanna Isaksson, verksamhetsledare Resurscentrum för konst om du vill ingå i ett nätverk.