Tornedalskvinnan 2.0

Utifrån uppdraget med verket Tornedalskvinnan har Helena Byström skapat ett uppföljande projekt för att arbeta med dagens unga tjejer i Övertorneå.

Projektet påbörjades i December 2018 med planering. Genomförande och aktiviteter beräknas komma igång våren 2019. Projektets mål är att genom ett deltagarbaserat konstnärligt arbete för unga tjejer på högstadiet och gymnasiet i Övertorneå skapa ett konstverk tillsammans som kretsar kring frågor om unga kvinnor i Tornedalen och deras situation i dag. Hur ser deras drömmar och visioner om framtiden ut? Vad tänker tjejerna om situationen idag? Vad skulle de vilja förändra? Vad är det bästa med Tornedalen?

Arbetet kommer att ske i workshopform med ett antal gemensamma träffar och däremellan separat arbete. I arbetet kommer deltagarna att ingå i en process av konstnärligt skapande och få en inblick i hur ett konstverk växer fram. Beroende på valt material kommer deltagarna även få kunskap i specifika bearbetningsmetoder som sträcker sig mellan rent hantverksmässiga kunskaper till digital ljud och bildhantering.

Läs mer om Helena Byström på hennes hemsida >>
Läs mer om det första projektet Tornedalskvinnan här >>
 

Konstnären Helena Byström med verket Tornedalskvinnan i Övertorneå.

Projekttid

Start december 2018, pågående under hela 2019.

Finansiärer

Kulturrådet
Övertorneå Kommun

Samarbetspartners

Helena Byström
Övertorneå kommun
Resurscentrum för konst