”Tornedalskvinnan”

Resurscentrum för konst stöttar Övertorneå Hembygdsförening och Övertorneå Kommun i projektet "Tornedalskvinnan"

Resurscentrum för konst har under hösten 2017 hjälp Övertorneå Hembygdsförening och Övertorneå Kommun att hitta en konstnär till projektet Tornedalskvinnan. 

Projektet sökte en konstnär som ville arbeta processinriktat med befolkningen i Tornedalen kring ett monument som ska resas för Tornedalskvinnan. Konstnären skulle ha erfarenhet av att jobba processinriktat och vara inställd på att arbeta i grupp med alla berörda parter.

Efter en utlysning av uppdraget föll valet på Helena Byström, Stockholm. Helena har stor erfarenhet av att arbeta processinriktat och med offentlig konst. Hon kommer att arbeta i team med författaren och skribenten Marita Mattsson Barsk. Arbetet ska resultera i ett fysiskt verk.
 
BAKGRUND
År 1992 lämnade Övertorneå Hembygdsförenings dåvarande ordförande Mandis Tervahauta ett förslag om att Tornedalskvinnans livssituation vid sekelskiftet 1800/1900 skulle ihågkommas med en minnessten. I samarbete med Övertorneå-bygdens Hemslöjdsförening tog Hembygdsföreningen fram en skiss föreställande en kvinna som bykar tvätt med barnen omkring sig. Skissen blev offentlig 1992 och offerter till en minnessten har tagits in i flera omgångar, men oenighet om placeringen har omöjliggjort ett fullföljande av projektet.

Den 22 augusti 2017 hölls ett möte mellan representanter för Övertorneå Hembygdsförening, den numera vilande Övertorneå-bygdens Hemslöjdsförening och Övertorneå kommun. På mötet diskuterades projektet Tornedalskvinnan ur ett antal gamla och nya infallsvinklar, deltagarna enades om att verket ska belysa dagens kvinnor och dåtidens kvinnor. Samt att en konstnär ska anlitas och hålla i processen för att monumentet ska hålla en konstnärlig höjd.

Invigning av Tornedalskvinnan: Leif Häggbo, kultursektreterare, Helena Byström, konstnär, Tomas Vedestig, kommunalråd, Hanna Isaksson, verksamhetsledare Resurscentrum för konst.
Invigning av Tornedalskvinnan: Leif Häggbo, kultursektreterare, Helena Byström, konstnär, Tomas Vedestig, kommunalråd, Hanna Isaksson, verksamhetsledare Resurscentrum för konst.

Projektinfo

Period
Okt 2017 - Juni 2017
Deltagande kommun
Övertorneå kommun
Samarbetspartners
Övertorneå Hembygdsförening, Övertorneå Kommun, Resurscentrum för konst, Resurscentrum för litteratur

Finansiering
Övertorneå Hembygdsförening, Övertorneå Kommun, Resurscentrum för konst, Resurscentrum för litteratur