Rapport: Livsmiljöer i norr

Kartläggning av arbetet med Gestaltad Livsmiljö i Norrbottens kommuner. Av Annie Arnqvist, Åsa Bergdahl och Åsa Mårtensson på uppdrag av Konstkonsulenten på Region Norrbotten och Resurscentrum för Konst Norrbotten.