Offentlig konst

Våra gator, torg och byggnader fylls och gestaltas med offentlig konst. Ibland är det en skulptur som placeras, ibland en hel grupp med skulpturer, andra gånger köps målningar in för offentliga medel. Det kan också vara ett torg eller en plats som gestaltas av en konstnär. Ibland passerar den offentliga konsten obemärkt men ibland väcker den både debatt och diskussionslusta. Det handlar ju om våra offentliga utrymmen. Men det är också därför det är kanske den mest demokratiska och tillgängliga konstformen idag.

RÅDGIVNING
Resurscentrum för konst hjälper uppdragsgivare med följande:

  • Rådgivning kring upphandling av gestaltningsuppdrag.
  • Sätta ihop jurys.
  • Bedöma ersättningsgrad till konstnärerna. 
  • Marknadsför utlysningar till konstnärerna.
  • Hitta konstnärer för specifika uppdrag.

Resurscentrum för konst har ett nätverk med kunniga personer inom konstbranschen så att du som uppdragsgivare kan komma igång så snabbt som möjligt.