Plats för konst: Porsön

Porsö centrum står inför en upprustning under 2022 och 2023 bl.a. bron till universitetsområdet och en större del av centrumet samt parkeringsplatsen ska renoveras.

Konstnärerna Thomas Hämén och Karin Erixon kommer in i ett tidigt skeende i gestaltningsprocessen och har möjlighet att vara med och utveckla denna i samråd med Luleå kommun, Lulebo, Svenska Kyrkan och Luleå Konsthall.

Uppdraget är att sammanställa ett förslag på hur man kan genomföra konstnärlig gestaltning inom området. Förstudien kommer sedan att ligga till grund för upphandling av konstnär/konstnärer som kommer att genomföra uppdraget

Konstnärerna jobbar tillsammans i team under våren och deltar på möten med arbetsgruppen för Porsö centrum. Konstnärerna kan själva initiera deltagarbaserat arbete och dialog med boende i området, samt ta del av aktiviteter som kommunen genomför och de förslag som allmänheten har skickat in.

Resurscentrum för konst finansierar konstnärernas löner med hjälp av extra statliga covidmedel. 

Etapp 2 som genomförs 2023
Etapp 2 som genomförs 2023

Presentation konstnärer

Thomas Hämén
Thomas Hämén är en konstnär som är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och De Ateliers i Amsterdam. Han är för närvarande boende i Berlin men mentalt hemmahörande i Norrbotten där han spenderat mycket tid de senaste åren. 
I hans konst intresserar han sig främst för de intrikata relationerna mellan människor, djur/växter och teknologi, där han använder vardagliga elektriska apparater, industriella maskiner eller andra organismer som skådespelare för att gestalta mänskliga rädslor och begär. 
 
En fråga är ofta ställd som ett återkommande tema i hans konst: Vad konstituerar att något är levande och vilken potential har konsten för att utvidga denna definition? 
 
Thomas beskriver sin konst som hans lekplatser för tanken, där humor, filosofi och naturvetenskap utgör ett gemensamt språk med vilket det mest personliga tillika det kosmiska behandlas. 
Hans konst är rik på historier och i sitt samtal kommer Thomas att göra nedslag i utvalda konstverk från de senaste åren och bjuda på en inblick i hans metoder och drivkrafter. 

Karin Erixon
Karin Erixon är kurator och konstnär. Erixon har engagerat sig i workshops för barn och unga både som konstnär och som projektledare. Genom åren har hon också etablerat flera läsecirklar, som tematiskt handlat om bland annat jämställdhet. 

Erixon har en MFA från Kunstakademiet, Khio, Oslo, och har läst genusvetenskap på UIO. Som konstnär arbetar hon med text, måleri och skulptur och är specifikt intresserad i sociopolitiska frågeställningar. I 2016 grundade hon Khartoum Contemporary Art Center, som hon driver tillsammans med Cassius Fadlabi i Oslo. KCAC är ett kulturcentrum med fokus på konst och kultur från Afrika och Mellanöstern. Erixon är projektledare för organisationen KPiN, och är nu verksam i Oslo/Norge och Norrbotten.