Birgitta Linhart

Kommun: Överkalix

"Mitt konstnärskap har alltsedan -97 kretsat runt stenskulptur och skulptur i naturmaterial. Jag är född i Lansjärv men uppvuxen i Luleå där jag fortfarande verkar. Tidigt valde jag även snö och is som arbetsmaterial för att ha flera ben att stå på. Snöskulptur ledde mig till Icehotel där jag träffade min man Tim Linhart och tillsammans arbetade vi med Ice Music under många år. På senare år har min inriktning varit mitt eget konstnärskap. Jag fördjupar mig i mina material och intressen. 

I vår har jag samarbetat med Överkalixkonstnären Katarina Nilsson i ett konstpedagogiskt projekt med fyra workshops; Sagor och sägner som finns i trakten, Om överkalixmålet, Om allmogemåleriet - så kallad Överkalixmåleri och även den starka raggarkultur som finns i trakten.  Arbetet har inspirerat mig att lyfta Överkalix kultur ytterligare i detta skissuppdrag. Jag har fokuserat mina idéer runt Överkalixmåleriet och Överkalixmålet.
 
Överkalixmåleriet
Överkalixmåleriets största präglare var Gustav Stråhlberg (1800talet). I Martinsgården, hembyggdsmuseet i Överkalix, finns mycket av måleriet bevarat. Jag fick en guidad visning av Ola Bergström som sprang i huset som barn innan det blev museum. Museet är en välbevarad bit av Överkalix historia som orten kan vara stolt över, och jag kände att måleriet kan få lyftas även på annat sätt. Eftersom jag har en bakgrund som stenskulptör blev det ett naturligt val att tänka sig ett känt Överkalixmåleri som relief på en sten.
Jag har en förkärlek till att arbeta i naturstenar. Den naturliga formen ger sitt till verket och som jag förhåller mig till.  Jag tänker mig en natursten, minst två meter hög, med en huggen relief av ett klassiskt Överkalixmåleri. Bildtext: Bilden är ett exempel på hur det kan komma att se ut, men det är svårt att få fram de olika ytor som stenskulpterings-tekniker kan ge i en fotoredigerad bild. Jag tänker mej en relief som får en levande yta med hjälp av flera olika bearbetningstekniker (alltså inte en blästrad yta som ger en homogen yta över hela mönstret).  Natursten har ofta insprängda inslag av olika stensorter som ger sitt till verket. En vanlig ”gråsten” som poleras upp blir plötsligt en juvel.  Eventuellt lägger jag även till lite av den klassiska röda färgen som är typisk i Överkalixmåleriet.

När jag åkt runt i Överkalix för att hitta den perfekta platsen för ett sådant verk så har jag tänkt på hur pampig den norra infarten är, med flaggor i långa rader, bron, vattnet och de vackra byggnaderna. Svartbyvägen är också häftig med kyrkan som tornar upp sig och ger ett spännande intryck. Den infart som har mest att önska är den som syns i bild. Jag hoppas att överkalixborna också tycker att det skulle vara fint med något som välkomnar där.  Om mitt förslag blir verklighet skulle det vara extra fint om stenen kom från Överkalix.
 
Överkalixmålet
Mitt andra förslag är en vers ur bibeln på Överkalixmål blästrad på kyrkomuren på samma sätt som gravstenar blästras fast större. Kyrkans plats i historien är både lång och mäktig. Muren runt kyrkan imponerar i sin storhet och är placerad i samhällets absoluta mitt.  För mig visade sig möjligheten att hitta en knytpunkt mellan Överkalixborna och kyrkan genom att låta bibelns ord skrivas på Överkalixmålet. Att se text skrivas på det sättet placerar överkalixmålet i ett nytt ljus. Kanske är det svårt att se ord som talas, skrivna i text, och dessutom använda målet med kyrkans ord, men jag tror det kan vara bra. Det ger stolthet och befäster sin plats, mitt i hjärtat av Överkalix. Målet hänger ju på en skör tråd idag. Färre och färre människor kan det. En sådan text kan följa med in i framtiden
Jag har rådfrågat flera personer som har bibliska kunskaper inför det svåra valet av vers. Jag har slutligen valt versen: ”Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken” 1 Kor. 13:13
på överkalixmålet skrivs den ut så här;
” Men nä bistär tråo, hopp å tjeRleK, de her träi, å störst a: dömo jer tjeRleKen”. 1 Kor.13:13

Den är välkänd och tilltalar alla oavsett religion, och man blir varm om hjärtat. Om mitt förslag blir verklighet kan versen ändras till något annat. Det kan vara ett val som sker i samarbete mellan kyrkan och Överkalixborna. Det viktiga för mig är att den ger en bra känsla för alla.

Birgitta Linhart hemsida >>