Andreas R Andersson

Kommun: Kalix

Intersection Turbine, Andreas R andersson
Intersection Turbine, Andreas R andersson

INTERSECTION TURBINE är ett nytt offentligt skissförslag från konstnären Andreas R Andersson, producerat för Kalix Kommun, i samarbete med Resurscentrum för konst Norrbotten och Konstkonsulenten.

I Anderssons tidigare arbete läggs stor vikt vid kulturella och geografiska zoner, både världsliga, fysiska och konceptuella, där undersöker han hur de formas och vad som händer när de korsas, förvandlas och bryts ner. Här ser vi en naturlig fortsättning i hans konstnärliga praktik där han valt att fokusera på den svenska, samiska och finska naturen och hur det mänskliga fotavtrycket formar miljön och klimatet.

Skulpturen är placerad mitt i mellan motorvägen, gångbanan och Kalixälven och består av glas, betong, videoprojektorer och vindgeneratorer. Skulpturen roterar med hjälp av väder och vind och skapar elektricitet till projektorerna. Naturfilmer från regionen kommer projekteras på glasytorna och skapa en drömlik värld på de arkitektoniskt raka formerna. Vid första anblick kan verket ses som en kitschig skärmsläckare eller någons resealbum, men ju närmare du går ju mer ser du de nyanser och problemen som finns i norra Europa, såsom klimatförändring, kolonisering och exploatering av skog och mark.

Förslaget väcker också frågor om hur vi kan förbättra och utveckla våra förnybara energikällor på ett sätt som göra dem till något mer än bara en maskin som producerar energi. Kan det på något sätt bli en del av naturen och smälta in i vårt dagliga liv utan att belasta naturen och förstöra ekosystemet?

Storlek: H411 x B273 x L273 cm

Andreas R Andersson hemsida >>