Plats för konst 1.0

2021 bjöds 6 konstnärer in för att skissa på offentliga verk till 6 kommuner i Region Norrbotten

Det fanns inget krav på kommunen eller konstnären att verken skulle realiseras, uppdraget var att undersöka en plats och ta fram förslag på verk. Idag pågår dock samtal i tre av kommunerna som är intresserade av att realisera projekten. Tanken med Plats för konst har varit att ge förslag och skapa en nyfikenhet kring vad offentlig konst och gestaltad livsmiljö kan vara. Genom ett samarbete med NSD har alla förslag presenterats i tidningen. 

Urval
Två av KROs medlemmar, Åsa Bergdahl och Anja Örn har curaterat urvalet av konstnärer. Curatorerna har valts av KROs kontaktperson i Norrbotten, Lena Ylipää.
 
Organisation
Projektägare: Ricky Sandberg, Konstkonsulent Region Norrbotten,
Curatorer: Åsa Bergdahl och Anja Örn
Kultursekreterare i respektive kommun

Finansiering
Projektet har finansierats med extra statliga coronabidrag. 

Curatorerna presenterar konstnärerna: 

Andreas R Andersson  - Kalix
En konstnär som ägnar sig åt de stora frågorna idag; de globala, kulturella och politiska frågorna som hittills präglat 2000-talet. Andreas R Andersson är väl etablerad på landets konstscen men är inte ännu allmänt känd i regionen, trots att han är bosatt i Arvidsjaur. Med det nästan monumentala uttrycket och sin självklarhet i gestaltningen finns en brännpunkt i tanken på mötet mellan konstnären och ett Kalix som provar sin väg mot framtiden.
Se skissförslag >>

Gudrun Söderholm - Pajala
Gudrun Söderholms osvikliga känsla för textil fiber, vävens matematik samt olika materiella uttryck förenar konst och hög hantverksskicklighet. Där finns en dynamik i mötet med Tornedalskvinnans starka kulturella arv i Pajala kommun. Gudrun Söderholm från Kalix-Nyborg arbetar främst med egna utställningar och beställda gestaltningar i offentlig miljö, där hennes verk samspelar tonsäkert med rummens villkor. Gudrun är rikligt
representerad i hela landet, från norr till söder.
Se skissförslag >>

Linn Lindström - Arjeplog
Är återflyttad till Jämtön, Luleå med Valand och konstakademin i Oslo samt ett flertal utställningar bakom sig, och med relevant spänstigt konstnärskap som här får ta plats i Norrbottens konstliv. Linn arbetar konceptuellt, i litet och större format med stark formkänsla och i skiftande material och miljö.
Se skissförslag >>

Birgitta Linhart - Överkalix
Birgitta Linhart använder sig av materialens inneboende möjligheter och arbetar både med fragila, sköra och robusta material. Birgitta Linhart har kunskap och förutsättningar att arbeta i beständiga material. Hon har i sin konst arbetat med platser och platsspecifika verk på olika sätt, både som beställda gestaltningar och som experiment i naturens rum.
Se skissförslag >>

Katarina Pirak Sikku - Luleå
Ett norrbottniskt konstnärskap som rönt stora framgångar både nationellt och internationellt med forskande inriktning och poetiska anslag, nu med Vetenskapsrådets fond för konstnärlig forskning hos Uppsala Universitet under en treårsperiod. Nu får Luleå kommun, i sin expansion, en möjlighet att realisera ett verk av Katarina Pirak Sikku.
Se skissförslag >>

Erik Thörnqvist - Jokkmokk
Erik Thörnkvist står i nära kontakt med egna och andras erfarenheter, med ett
undersökande förhållningssätt och nutida uttryck skapas nya mentala rum. Eriks Thörnqvist har en förmåga att konstnärligt ta sig an platsen med dess berättelser och åskådliggöra kärnan i dessa med klar blick och oväntade perspektiv. Erik Thörnqvist är aktuell i årets Luleåbiennal.
Se skissförslag >>

Intersection Turbine, Andreas R andersson
Intersection Turbine, Andreas R andersson
Vildmannens klubba, Erik Thörnqvist
Vildmannens klubba, Erik Thörnqvist
utan titel, Birgitta Linhart
utan titel, Birgitta Linhart
1:10000år (Trädet), Linn Lindström
1:10000år (Trädet), Linn Lindström
Observation av vår tid, Katarina Pirak Sikku
Observation av vår tid, Katarina Pirak Sikku
Bänk Norrbottensvantar, Gudrun Söderholm
Bänk Norrbottensvantar, Gudrun Söderholm