Etapp 1A -  Chung Lee Wan Gurt

Övertorneå centrum, Stjärnor under himlen och Bro över tiden

Övertorneå kommun har under 2017 inlett en satsning på ny offentlig konst. Under åren 2018-2020 invigs flera nya offentliga gestaltningar i kommunen. I juni 2018 öppnas den första sträckan av Konstens väg, som ska anläggas etappvis fram till 2020. Projektet Konstens väg är ett samarbete mellan Region Norrbottens Resurscentrum för konst och Övertorneå kommun. Konstvägens Etapp 1 A sträcker sig genom det tidigare järnvägsområdet i Övertorneå.
 
Inom den första etappen uppförs en konstnärlig gestaltning som blir ett minnesmärke över järnvägsepoken 1914-1986. En projekttävling har varit utlyst under sommaren 2017 och har lockat ett femtiotal konstnärer från hela Sverige.  Den 22 november har en jury valt ut den kinesiskfödde konstnären Chun Lee Wang Gurt till att uppföra den första gestaltningen längs konstvägen. 
 
Juryns motivering: - Chun Lee Wang Gurts gestaltningar Stjärnor under himlen och Bro över tiden är två självständiga och monumentala verk vilka tillsammans bildar en dynamisk och interaktiv grupp. Genom ett formspråk och färgval som anknyter till platsen och dess historia tar gestaltningen utrymmet i anspråk genom ett stillsamt och samtidigt helt närvarande uttryck. Verken tecknar vår samtid med historien som bakgrund och tillåter genom sin relation med omgivningen en varierande upplevelse beroende på betraktarens perspektiv. 
 

Kultursekreterare Leif Häggbo och konstnären Chung Lee Wan Gurt
Kultursekreterare Leif Häggbo och konstnären Chung Lee Wan Gurt
Stjärnor under himlen och Bro över tiden
Stjärnor under himlen och Bro över tiden