Konstens väg

Resurscentrum för konst stöttar Övertorneå Kommun i projektet "Konstens väg" med upphandling och genomförande.

Leif Häggbo, Övertorneås kultursekreterare och Chung Lee Wan Gurt, konstnär
Leif Häggbo, Övertorneås kultursekreterare och Chung Lee Wan Gurt, konstnär

Övertorneå Kommun har tagit beslut om att bygga Konstens väg längs med den gamla banvallen med start ifrån Övertorneå. Konstens väg kommer att bestå av tre etapper och tre rastplatser. Vid varje rastplats ska ett konstnärligt verk uppföras. Det kommer att ske tre separata utlysningar årligen fram till 2019, en utlysning till varje rastplats.

1. Etapp 1 går från Övertorneå till Luppio. Etapp 1 är början på Konstens väg och ska bli ett riktmärke för de som ska gå leden.
2. Etapp 2 går från Luppio till Hedenäset
3. Etapp 3 går i två riktningar, en till Risudden/Potila och en norrut till Pello.

Den gamla järnvägen invigdes 1914 och var i bruk fram till 1986. Under 1990-talet demonterades rälsen och sliprarna. Efter nedläggningen har banvallen använts i rekreationssyfte såväl sommar- som vintertid med bland annat skidspår. Tanken är att Konstens väg fortsatt ska kunna användas för rekreation i form av vandring och träning, men med de nya rastplatserna och konstverken som platser för vila och eftertanke.  

Det kommer även vara möjligt att nå verken/rastplatserna med bil. Verken kommer även att vara synliga från bilvägen för förbipasserande.