Hur kan 1%-regeln implementeras på kommunal nivå

Flera kommuner i Norrbotten har tagit beslut om att följa 1%-regeln vid nybyggnation och ombyggnation i kommunen. Men hur går man vidare och tar fram en arbetsordning för att realisera planerna?

Detta kommer vi att reda ut under dagen som tar avstamp ifrån konstens historiska plats i det offentliga rummet till dagens regelverk och strukturer. Deltagarna får genom nedslag i spännande projekt och konkreta exempel, från både beställare och utförare, lära sig mer om processen att skapa platsspecifika verk.

Dagen vänder sig till tjänstepersoner (upphandlare, konstinstitutioner, kultursekreterare mfl), politiker och konstnärer som arbetar med eller vill lära sig mer kring upphandlingsprocessen av offentlig konst.

Datum: 9 mars 2020
Tid: 13.00 – 17.00
Plats: Kaleido, Piteå


13.00 – 14.00 INLEDNING - KONSTEN TAR PLATS
Maria Ragnestam, verksamhetsutvecklare vid Konstfrämjandet och frilansande curator, ger en tillbakablick på den offentliga konstens historia och dess utveckling. Hur ser debatten om det offentliga rummet ut och vilken konst ser vi i våra stadsrum idag? 

14.00 – 14.45 GESTALTNINGSPROCESSEN FRÅN FÖRBEREDELSE TILL FÖRVALTNING 
Konstnärernas Riksorganisations chefsjurist Katarina Renman Claesson
Konst i det offentliga rummet är mycket mer än bara LOU och upphandlingar. LOU beskriver en ordning för hur inköp ska göras, men för konstnärer är det är inte ovanligt att de stora problemen och onödiga missförstånd uppstår i samband med genomförandet av gestaltningsuppdraget. Hur gör man för att ta fram en realistisk budget, vilka villkor bör ha med i avtalet; hur och vilka ska man samarbete, när och hur ska besiktning göras, vem bestämmer om något är fel, hur tas konstverket om hand (förvaltas) när det väl är på plats osv. ? Konstnärernas Riksorganisation har tillsammans med en referensgrupp med konstnärer arbetat fram rekommendationer för hela upphandlings- och gestaltningsprocessen. Katarina Renman Claesson, jurist på Konstnärernas Riksorganisation, berättar om hur gestaltningsprocessen ser ut från förberedelse till förvaltning och vad som är viktigt att tänka på

14.45 – 15.00 FIKA

15.00 – 16.00 TRYGGA PROCESSER, ÖVERRASKANDE KONST
Anna Ehn har sedan 2009 arbetat med offentlig konst. Idag är hon chef för avdelningen Offentlig konst i Uppsala kommun. Där har hon tagit fram riktlinjer för konstnärliga gestaltningsprojekt och för beräkningen av en procent till offentlig konst. Dialogen med invånare, samarbetet med interna och externa parter, politikens roll och sakkunnigas ansvar är alla viktiga delar i arbetet med offentlig konst.

16.00 – 16.45 FRÅN IDÉ TILL SLUTGILTIGT VERK – PROCESSEN BAKOM DET OFFENTLIGA VERKET
Pilar de Burgos, konstnär bosatt i Luleå, ger en inblick i konstnärens arbete från idé till färdigställt verk. Vilka är inblandade, vad går pengarna till, hur skapar man ett verk som klarar av det norrbottniska klimatet och ska hålla över lång tid? Konkreta exempel ges utifrån offentliga verk som hon har arbetat med genom åren.

16.45 – 17.00 EN HJÄLPANDE HAND I UPPHANDLINGSPROCESSEN
Hanna Isaksson, verksamhetsledare Resurscentrum för konst Norrbotten och Ricky Sandberg, Konstkonsulent, berättar hur de kan vara behjälpliga vid ett upphandlingsförfarande.

17.00 AVSLUTNING
 
Arrangörer: Kultur och Fritid Piteå Kommun och Resurscentrum för Konst Norrbotten i samarbete med Konstfrämjandet i Norr och Konstnärernas Riksorganisation.
 

Anmälan