Medverkande

Keith Larson, chef för Arktiskt Centrum vid Umeå Universitet
År av erfarenhet av att försöka förstå hur vårt klimat och vår miljö påverkar liven hos flyttfåglar och havsfåglar fick mig att komma till den arktiska delen av Sverige. Här spenderade jag nästan ett decennium med att leda Climate Impacts Research Centre, med forskning och undervisning. Klimatförändringar och hållbarhetskommunikation kom att bli nyckelaspekter i min forskning. Min erfarenhet har lärt mig att det är viktigt att utveckla tvärdisciplinära aktiviteter i syfte att bygga relationer med samhällen som försöker förhandla om vår föränderliga värld. Idag är jag chef för Arktiskt Centrum vid Umeå Universitet. I den här rollen är min vision att bygga kopplingar mellan forskningsfält som leder till nya tillvägagångssätt för att tackla svårigheterna med att skapa en rättvis och hållbar arktisk miljö.

Mats Bigert, Konstnär
Mats Bigert är ena halvan av konstnärsduon Bigert & Bergström som är verksamma i Stockholm. B & B har samarbetat sen 1986 då de träffades på Konsthögskolan i Stockholm och tillsammans har de gjort en lång rad uppmärksammade konstprojekt både i Sverige och utomlands. Klimat och väder är centrala teman i deras konst och de undersöker människans försök att på olika sätt kontrollera dessa fenomen. 2017 invigdes deras uppmärksammade skulptur Solar Egg på Loussa backen i Kiruna och sen dess har de fokuserat på hur Arktis påverkas av klimatförändringar. I augusti i år kommer de att öppna land-art verket ”Sensing the Arctic” i Abisko som är ett samarbete med klimatforskare på CIRC (Climate Impact Research Center).

Jessica Segerlund, Chef ArkDes Think Tank
Jessica Segerlund är chef för ArkDes Think Tank och ansvarar för ArkDes arbete inom politikområdet Gestaltad livsmiljö. Hon har arbetat med frågor inom stads- och samhällsbyggnad för b la. Helsingborgsstad samt senast som platsutvecklingschef på Älvstranden Utveckling i Göteborg. Jessica företräder ArkDes i styrgruppen för Gestaltad livsmiljö samt är del av expertnätverket i Rådet för hållbara städer.

Maria Ragnestam,  frilansande curator och verksamhetsledare Konstfrämjandet Norrbotten
Maria Ragnestam är utbildad curator och aktiv i och utanför Sápmi med bas i Kiruna, Norrbotten. Hon har i sitt uppdrag som verksamhetsledare för Konstfrämjandet Norrbotten bland annat det övergripande ansvaret för Luleåbiennalen som 2024 har konst och arkitektur som tematik. Ragnestam drev arbetet med att starta Konstmuseet i Norr, det första länskonstmuseet i Norrbotten och arbetar just nu med att bidra till uppstarten av ett residens för samiska dansare i Tärnaby i ett samarbete mellan Aejlies och Riksteatern.

Britta Marakatt Labba, Konstnär
Är en av Norrbottens mest erkända konstnärer och fick sitt stora internationell genombrott på Documenta 14, 2017. I år van dokumentärfilmen Historjá om Brittas liv, två stycken guldbaggar. Hon tog examen 1978 på HDK Göteborgs Universitet, hon har sedan dess jobbat med fritt utövande konstnärskap, huvudsakligen med berättande broderi där hon gestaltar scener ur vardagen, politiska reflektioner och berättelser om samisk kultur och historia. Den storslagna naturen och det gnistrande vinterlandskapets vita snö är ständigt närvarande.

Nina Eliasson, Stadsbyggnadsstrateg, Kiruna
Nina Eliasson är född och uppvuxen i Kiruna. Upplevelsen av snö har förändrats genom åren. Tankar och upplevelser har de senaste 15 åren som arkitekt och stadsplanerare omsatts och implementerats när Kiruna genomgår stadsomvandling.

Annie Arnqvist, Arkitekt och samhällsplanerare
Annie Arnqvist är arkitekt och samhällsplanerare och har arbetat i de flesta kommuner i Norrbotten som stadsarkitekt och/eller planerare. Uppdragen har ofta berört frågor som är centrala i arbetet med gestaltad livsmiljö. Hon har ett särskilt intresse för hållbarhetsfrågor och att det humanistiska perspektivet finns med i samhällsplanering och utvecklingsarbete.

Åsa Bergdahl, Curator och konstkonsult
Åsa Bergdahl är curator och konstkonsult med 30 årigt konstnärskap och masterexamen från HDK-Valand i grunden, och har erfarenhet av de flesta yrken inom konstområdet. Sedan 2010 arbetar hon på Statens Konstråd som konstkonsult med olika typer av uppdrag nationellt, till exempel inom projekt som Kunskapsnav offentlig konst och visionsarbetet inför TRVs satsning på konst för Norrbotniabanan. Hon arbetar även som konstkonsult/curator gällande offentlig konst för kommuner och regioner.

Åsa Mårtensson, Konsult
Åsa Mårtensson arbetar som konsult i strategiska frågor som rör gestaltad livsmiljö. Hon var projektchef för Statens konstråds regeringsuppdrag Kunskapsnav offentlig konst 2018-2020. Idag driver hon företaget Art and Public Environment och är verksam i hela Sverige med uppdrag som rör utbildningar, kartläggningar och offentlig konst. Åsa Mårtensson arbetar även för Folkrörelsernas konstfrämjande som verksamhetsutvecklare för distrikten i södra Sverige.

Björn Ekelund, Planerare, Arkitekt SAR/MSA, Lektor
Björn är planerare och arkitekt samt delägare av Warm in the Winter. Han är även forskare och lektor i Stadsbyggnad vid Luleå tekniska universitet (LTU) med uppdrag på arkitekturskolorna i Stockholm, Lund och Tromsö. Han har lång erfarenhet av att arbeta i, och samordna, komplexa stadsbyggnadsprojekt med ett flertal olika aktörer. Projekten varierar ofta mellan en mer övergripande och detaljerad skala. Björns roll på Warm in the Winter är att vara kreativ ledare och ansvarig arkitekt.

Annica Lindström, Enhetschef Samhällsplanering och Kulturmiljö Länsstyrelsen i Norrbottens län
Enhetschef på Länsstyrelsen sedan september 2022. Har innan det arbetat på Trafikverket och Banverket med planeringsfrågor i över 20 år.

Nelli Flores Nilsson, Länsarkitekt Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsarkitekt som har mångårig erfarenhet av samhällsplanerings-frågor inom kommuner i både Norrbotten och Västerbotten samt Länsstyrelsen.


 

Björn Ekelund
Björn Ekelund
Annie Arnqvist
Annie Arnqvist
Mats Bigert (till vänster)
Mats Bigert (till vänster)
Annica Lindström
Annica Lindström
Britta Marakatt-Labba
Britta Marakatt-Labba
Keith Larson
Keith Larson
Jessica Segerlund
Jessica Segerlund
Nelli Flores Nilsson
Nelli Flores Nilsson
Nina Eliasson
Nina Eliasson
Åsa Bergdahl
Åsa Bergdahl
Åsa Mårtensson
Åsa Mårtensson