Var går gränsen? Att hantera offentliga uppdrag vid köp av konstnärliga tjänster

NATIONELL KONFERENS I KIRUNA
25 – 26 OKTOBER 2017

Hans-Olof Utsi/imagebank.sweden.se
Hans-Olof Utsi/imagebank.sweden.se

Hur hanteras upphandlingar av konst över och under direktupphandlingsgränsen för Lagen om Offentlig Upphandling (LOU)? Vilka ramar definierar vad man, som upphandlande enhet, kan och inte kan göra? Hur kan vi stärka det nationella kunskapsutbytet, och vår samverkan, utifrån våra olika uppdrag kring upphandling av konst?

Välkommen till en nationell konferens där vi som arbetar i offentlig sektor på statlig, regional eller kommunal nivå möts för att diskutera upphandling, LOU och framtida samverkan.

Huvudarrangörer
Resurscentrum för konst Norrbotten, Konstmuseet i Norr, Konstkonsulent, Norrbotten & Konsthandläggare, Region Norrbotten.

Samarbetspartners
KC Nord & Konstnärernas Riksorganisation.

Gruvstadsparken, Kiruna
Gruvstadsparken, Kiruna

Kontaktperson

Hanna Isaksson
Resurscentrum för konst
hanna.isaksson@norrbotten.se
072 - 562 47 55