Konsten som byggsten

- Om konsten att skapa attraktiva stads- och boendemiljöer

Pilar de Burgos verk: Finna min plats, 2017, Luleå Pilar de Burgos verk: Finna min plats, 2017, Luleå

Inspirerande utbildningsdag

Scandic Hotell Ferrum i Kiruna
24 maj 2018, 10.00 – 16.10Kiruna och Gällivare kommun står inför historiska stadsomvandlingar och det byggs som aldrig förr i Luleå, Piteå och andra delar av Sverige. Hur ska konsten ta plats i det nya offentliga rummet och vilken roll ska den spela i framtidens städer? Det finns många inspirerande och goda exempel på uppskattade stadsrum och lockande boendemiljöer. Under dagen får vi ta del av hur konsten historiskt tagit plats i det offentliga rummet och hur utvecklingen ser ut. Vi får genom nedslag i spännande projekt och konkreta exempel från både beställare och utförare höra om
processen att skapa platsspecifika verk som klarar av omgivande förutsättningar utan att bli mindre intressanta.

Dagen vänder sig till politiker, tjänsteman, byggföretag, företagare och konstnärer som arbetar med miljöer där människor jobbar, lever och bor.
 
Anmälan senast 17 maj via formulär nedan

Deltagaravgift 500 kr
Deltagaravgiften inkluderar lunch och fika under dagen samt studiebesök. Deltagarna står själva för resa och boende.
 
Frågor om konferensen? Hör av dig till
Hanna Isaksson, verksamhetsledare, Resurscentrum för konst Norrbotten
072 562 47 55 / hanna.isaksson@norrbotten.se
 
Lennart Lantto, kultursekreterare, Kiruna kommun
070 321 72 90 / lennart.lantto@kiruna.se

ARRANGÖRER: Resurscentrum för konst, Konstmuseet i Norr, Kiruna kommun, AF Kultur media Öst Nord AF
SAMARBETSPARTNER: Länsstyrelsen

Program

För dig som kommer tidigt
8.30 – 10.00 DE GODA EXEMPLEN Avfärd Scandic Ferrum (Buss)
Lennart Lantto, kultursekreterare Kiruna kommun, berättar på plats om Nya
Raketskolan och Movägens äldreboende där Kiruna kommun tillämpat 1% regeln för konstnärlig gestaltning. Vid bygget av Nya Raketskolan avsattes sammantaget 2,1 miljoner som resulterade i 6 nya verk, Movägens äldreboende fick 7 nyproducerade verk för sammanlagt 1,2 miljoner. Längs resvägen ges möjlighet att ta del av fler offentliga verk i Kiruna.

10.00 – 10.30 FIKA & REGISTRERING HOTELL FERRUM

10.30 – 10.45 VÄLKOMMEN
Roger Suup (S), ordförande Kultur- och utbildningsnämnden Kiruna kommun, inleder dagen.

10.45 – 11.30 KONSTEN TAR PLATS
Maria Ragnestam, konstnärlig ledare på Konstmuseet i Norr och konferencier för dagen, ger en tillbakablick på den offentliga konstens historia och dess utveckling samt vilken konst vi ser i våra stadsrum idag och om beställningsprocessen av offentliga verk.

11.30 – 12.00 FRÅN IDÉ TILL SLUTGILTIGT VERK – PROCESSEN BAKOM DET
OFFENTLIGA VERKET

Pilar de Burgos, konstnär, ger en inblick i hur offentliga verk blir till från idé till
färdigställt verk. Vilka är inblandade, vad går pengarna till, hur skapar man ett verk som klarar av klimatet och ska hålla över lång tid? Utifrån offentliga verk som hon har arbetat med genom åren ges konkreta exempel.

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 – 13.15 LÄNSSTYRELSENS ROLL I SAMHÄLLSBYGGNADSFRÅGOR
Andreas Lind, avdelningschef Länsstyrelsen, redogör för Länsstyrelsens syn på konsten som inslag och betydelsen för byggandet av vår gemensamma framtid. Näringslivsavdelningen på Länsstyrelsen i Norrbottens län har ett naturligt rådgivande uppdrag i samhällsbyggnadsprocesser och här är gestaltningen av våra gemensamma livsmiljö ett viktigt inslag.

13.15 – 13.30 EN HJÄLPANDE HAND I UPPHANDLINGSPROCESSEN
Hanna Isaksson, verksamhetsledare Resurscentrum för konst Norrbotten och Lars Nilsson, regionhandläggare Kultur Media Öst Nord Arbetsförmedlingen, berättar hur de kan vara behjälpliga vid ett upphandlingsförfarande.

13.30 – 14.00 NYINRÄTTAT UTBILDNINGSUPPDRAG
Åsa Mårtensson, projektchef för nav för kunskapsutveckling vid Statens Konstråd, berättar om regeringsuppdraget att bygga ett nav för kunskap i syfte att stötta kommuner i deras arbete med offentlig konst. Hon har tidigare arbetat som ansvarig för offentliga gestaltningar i Haninge kommun och deltog i nära samarbete med kommunens ansvariga för stadsplanering vid kommunens omvandling från förort till stad.

14.00 – 14.30 KAFFE & GO FIKA

14.30 – 15.00 IDÉARBETET INFÖR ETT OFFENTLIGT VERK

Konstnären Markus Lantto ger en inblick i den konstnärliga processen och idéarbetet inför att skapa ett nytt offentligt verk. Vilka aspekter som är viktiga att ta hänsyn till, hur man tänker kring material och utformning och vad man vinner genom att komma igång med den konstnärliga processen så tidigt som möjligt i ett byggskeende. Markus ger även en bild över de lokala samarbeten som uppstår med näringslivet när man arbetar fram ett offentligt verk.

15.00 – 16.00 ATT BYGGA EN ATTRAKTIV STAD
Jonas Nygren, förbundschef Hyresgästföreningen, var mellan 2010 och 2016
kommunalråd i Sundbybergs Stad, som då var Sveriges snabbast växande kommun. I stadsutvecklingen var medborgarinflytande, kultur- och konstsatsningar en naturlig del. När Sundbybergs stad skulle ta fram en detaljplan för förtätning i Hallonbergen och Ör bestämde man sig för att testa en ny process för samråd och bjöd in konstnären Kerstin Bergendal. Resultatet visar hur gestaltning av ett område kan komma in i planskedet. Det konstnärsledda projektet ledde till ett långt offentligt samtal mellan kommun, byggherrar och de som bodde och bedrev verksamhet i området.

16.00 – 16.10 TACK FÖR EN INSPIRERANDE UTBILDNINGSDAG!
Maria Ragnestam, konstnärlig ledare på Konstmuseet i Norr och konferencier för dagen, sammanfattar dagen.

Foto: Daryoush Tahmasebi, Norrbottens Museum
Foto: Daryoush Tahmasebi, Norrbottens Museum

Sista chansen att besöka Stadshuset i Kiruna under maj månad

Kontakta oss om du reser långväga och vill ha en guidad visning av Stadshuset i samband med ditt besök i Kiruna.

Markus Lanttos verk: Volymbeholder, 2015, Trondheim kommun
Markus Lanttos verk: Volymbeholder, 2015, Trondheim kommun

Ladda ner program