Gestaltad livsmiljö i snörika samhällen

21 - 22 mars i Kiruna

Konferens i Kiruna på temat Gestaltad livsmiljö i snörika samhällen. Vi utforskar vidare hur arkitektur, form, design, konst och kulturarv kan förhålla sig till vintern och snön i vårt samhällsbygge. Konferensen vänder sig till politiker, tjänstemän, arkitekter, planarkitekter, konstnärer, kulturinstitutioner, samhällsplanerare, besöksnäringen, med flera.

Program, Dag 1
Plats: Dalvi, Aurora Kultur och kongress, Kiruna

11.00 - 12.00 Valfritt förprogram
Guidad visning av konst i Stadshuset Kristallen – Lena Ylipää

13.00 - Konferensen börjar
Moderator Sofia Lagerlöf Määttä Kulturstrateg, Kiruna kommun inleder dagen.

13:05 - Mats Taaveniku, kommunalråd, Kiruna kommun
Om Kirunas samhällsomvandling och hur långt man har kommit i processen.

13.20 - Helena Öhlund, ordförande regionala utvecklingsnämnden
Berättar om det arbete regionen står inför när det kommer till Gestaltad Livsmiljö och den gröna omställningen.

13.30 - ”I begynnelsen var snön” (ENGELSKA)
Keith Larsen, chef för Arktiskt Centrum vid Umeå Universitet
Keith Larsen kommer i sin presentation ge en bild av hur det arktiska området, med fokus på Abisko-Kiruna, förändras drastiskt till följd av den globala uppvärmningen och diskuterar hur dessa förändringar förstärker uppvärmningen och leder till utmaningar för hållbarhet.

14.00 - "Offentlig konst, klimat och forskning"
Mats Bigert, konstnär
Kommer att presentera en del av konstnärsduon Bigert & Bergströms projekt som på olika sätt, med konsten som strategi, aktiverar det offentliga rummet och våra gemensamma landskap med klimat och väder som utgångspunkt. 

14.25 - "Från ord till handling"
Jessica Segerlund, chef Think Tank ArkDes
Fem år har gått sedan propositionen Politik för gestaltad livsmiljö lanserades mycket har hänt - men mycket arbete kvarstår. Hur tar vi arbetet gemensamt framåt och kompletterar ord med handling?

14.55 – 15.25 Fikapaus

15.25 "Ljussättning under vintern"
Pia Sundvall, fritidsutvecklare och Hanna Andersson, näringslivsutvecklare, Gällivare kommun 
Berättar om Vintertorget i Gällivare som är resultatet av ett förvaltningsövergripande initiativ där målet var att skapa ett trivsamt centrum under vinterns mörka månader. Ett projekt som genom engagemang, delaktighet och medskapande skapat en mötesplats med fokus på effektfull belysning och aktiviteter i vintermiljö.

15.45 - "Snö tio månader om året"
Nina Eliason, stadsbyggnadsstrateg, Kiruna
Kirunaborna, liksom många andra norrbottningar, har en hatkärlek till snö, men ändå är det något som vi lyfter som det viktigaste elementet i vår vardag. Snö skapar diskussion kring hur vi upplever staden och hur vi bygger den.

16.10 - "Visioner i norr och hur arbetet fortlöpte"
Britta Marakatt-Labba, konstnär
Hur gestaltar man en miljö, ett område som för många Kirunabor handlar om minnen från den tid när det bröts malm i området och att två gruvlavor har varit riktmärket att man närmar sig Giron, Kieruna, Kiruna.

16.35 - Panelsamtal "Snö som en tillgång"
Hur kan vi nyttja snön på bästa sätt? Vad är dess positiva egenskaper. Hur ser vi på snön under klimatförändringarna och vilka utmaningar ställs vi inför.

Moderator:
Maria Ragnestam, Konstfrämjandet Norrbotten

Deltagare:
Arne Bergh, Konstnär och tidigare Art Director  för Icehotel
Viktor Wäppling, Landskapsarkitekt Luleå Kommun
Jessica Segerlund, Chef Think Tank ArkDes
Annika Fredriksson, VD Swedish Lapland Visitors Board17.10 Avslutning av dagen

19.30 – Filmvisning Historijá – Stygn för Sápmi (valfri kvällsaktivitet)
Historjá – Stygn för Sápmi är en poetisk och drabbande skildring av den samiska konstnärinnan Britta Marakatt-Labba. Hennes konst beskriver den samiska kulturen, idag och historiskt, och om samernas rennäring, som i grunden hotas av den globala klimatkrisen. Britta Marakatt-Labba inleder och presenterar dokumentärfilmen som vann två Guldbaggar.

Program dag 2
8.30 - Välkommen till dag 2


8.35 - ”Livsmiljöer i norr”  presentation och workshop
Åsa Mårtensson, Åsa Bergdahl och Annie Arnqvist
Under 2022 beställde Region Norrbotten rapporten "Livsmiljöer i norr" med syftet att kartlägga kunskapsläget i regionen kring politikområdet för gestaltad livsmiljö. Uppdraget omfattade alla fjorton kommuner i Norrbotten. I workshopen fortsätter kartläggningen och inventeringen av Gestaltad Livsmiljö i länet.

10:00 - Fikapaus

10.30 - "Kreativ snöhantering och gestaltning av energiproduktion i arktiska klimat"
Björn Ekelund, Planerare, Arkitekt SAR/MSA, Lektor LTU
Björn kommer att prata om de utmaningar som finns när man arbetar med åtta årstider. Hur hittar man kreativ nytta i de föränderliga årstiderna när livsmiljöer i dessa områden ska utformas?

11.00 - "Luleåbiennalen 2024 – tema Arkitektur och konst"
Maria Ragnestam, Verksamhetsledare Konstfrämjandet Norrbotten
Hur förhåller sig Sveriges nordligaste konstbiennal till de stora variationer i klimat, ljusförhållanden och geografiska villkor som råder i Norrbotten? Med 2024 års upplaga av Luleåbiennalen är ambitionen att utifrån samtidskonst och arkitektur lyfta förutsättningar som satt sin prägel på regionen genom nomadiska levnadsformer, industriernas påverkan, glesbygdens möjligheter och klimatkrisens konsekvenser.

11.20 - "Länsstyrelsens roll och arbetet med Gestaltad Livsmiljö"
Nelli Flores Nilsson, Länsarkitekt och Annica Lindström, Enhetschef Samhällsplanering och Kulturmiljö
Länsstyrelsen verkar för att nationella mål och beslut ska få genomslag i länet och samordnar olika samhällsintressen och den stat­liga verksamheten. Genom rådgivning och dialog arbetar Länsstyrelsen utifrån sin vägledande roll för att politik för gestaltad livsmiljö medvetandegörs i länet. Länsstyrelsen har även ett uppdrag att erbjuda ett särskilt planeringsstöd åt de kommuner som står inför stora planeringsutmaningar till följd av större industrietableringar.

11.45 - Avslutande reflektioner
Janus Brandin, Regional utvecklingsdirektör

12.00 - 13.00 Vi bjuder på avslutande gemensam lunch på Aurora innan hemfärd

13.00 – 13.30 Valfritt efterprogram
Guidad visning av utställningen Kirunastipendiaterna, Konsthallen Aurora

Varmt välkomna!

Huvudarrangörer:
Region Norrbotten - Resurscentrum för konst och Kiruna kommun

I samverkan med Konstkonsulenten Region Norrbotten, Konstfrämjandet Norrbotten & Sveriges Konstföreningar distrikt Norrbotten

Konferensen finansieras av Region Norrbotten, Region Västerbotten, Skellefteå kommun, Tillväxtverket och Europeiska Unionen.