Genomförda konferenser på temat upphandling av konst

En liten rubrik.

25 – 26 oktober 2017, Nationell konferens i Kiruna  
Var går gränsen?
- Att hantera offentliga uppdrag vid köp av konstnärliga tjänster
Läs mer >>

24 maj 2018, regional konferens i Kiruna
Konsten som byggsten
- Om konsten att skapa attraktiva stads- och boendemiljöer
Läs mer >>

Carolina Falkholt, Luleå
Carolina Falkholt, Luleå