Invigning Pilar de Burgos utomhusverk "Vårt avtryck i universum"

6 december, 15-17, Björknäsgården, Boden

OM VERKET
Titel: Vårt avtryck i universum
Genom vår existens lämnar vi fysiska, mentala och andliga avtryck. Det här avtrycket är unikt för var och en av oss. Men samtidigt består vi av samma partiklar som allt som omger oss och vad Universum består av. Så med andra ord så är mikrokosmos och makrokosmos detsamma.
När en befinner sig inuti verket eller i dess närhets kan en se sin egen spegling såväl som det som omger en. En reflektion, en eftertanke om hur det avtryck vi skapar genom våra liv och de återverkningar det får, dåliga eller bra.
Våra avtryck kommer inte att suddas ut, de kommer finnas kvar även efter vår existens, de stannar för evigt på̊ denna planet och i Universum - på̊ så sätt är vi som individer delaktiga till helheten.
Verket blir en andlig plats som gör oss medvetna om vårt samband mellan Universum och vår jord.
 
OM KONSTNÄREN
Pilar de Burgos, har studerat vid konstakademien i Mexico City. Hon arbetar med storskaliga reproduktioner av former, delar som tillsammans skapar en helhet. Hon uttrycker mikro- och makrokosmos, och en känsla av att det lilla finns i det stora. Hon ifrågasätter våra relationer fysiskt, mentalt och andligt, i var och en av oss, i människor runt omkring oss och i universum.
Skulptur och installation är hennes främsta uttryckssätt, en aspekt är att publiken kan interagera fysiskt med hennes verk.
Hennes tema är relaterat till känslor och olika mänskliga beteenden samt deras psykologiska relationer med sin omgivning.
 

Pilar de Burgos verk "Vårt avtryck i universum"
Pilar de Burgos verk "Vårt avtryck i universum"
Pilar de Burgos
Pilar de Burgos