Björknäsgården

Upphandling av konst

Norlandia Björknäsgården är ett nybyggt och modernt äldreboende beläget i centrala Boden. Verksamheten omgärdas av en utemiljö med grönområden och inom promenadavstånd nås Bodens affärer, restauranger, caféer och övriga serviceinrättningar.

Norlandia är på uppdrag av Bodens kommun ansvariga för driften av verksamheten.1 % av entreprenadkostnaden för byggnationen inklusive markarbete ska nyttjas till konstnärlig utsmyckning (ett/flera konstnärliga verk). 
 
Norlandia har valt att arbeta med Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst samt Ricky Sandberg, Konstkonsulent, från Region Norrbotten som rådgivare i projektet att ta fram konst till Björknäsgården utifrån 1%-regeln. Utifrån deras kunskap. 

En utlysning gjordes vintern 2020. Efter det har en jury bestående av Mariangele Mendez Prencke, konsthallchef på Havremagasinet, Maria Ragnestam, frilansande curator, Åsa Bergdahl, konstnär och konstkonsult på Statens Konstråd samt boende och representanter från Björknäsgården och Norlandia valt ut konstnärer. 

Installation av verk kommer att ske från Juni 2021. 

43 ansökningar kom in. Juryn har valt följande konstnärer

Thomas Hämén, Luleå, skissuppdrag utomhus

Pilar de Burgos, Luleå, skissuppdrag utomhus

Kerstin Hedström, Luleå, skissuppdrag inomhus

Agneta Andersson och Victoria Andersson, Luleå, skissuppdrag inomhus

Eva Stina Sandling, Vuollerim, gemensam yta: Biblioteket

Lotta Lampa, Kalix, gemensam yta: Frisör och personalrum

Mats Wikström, Råneå, gemensam yta: Mötesrummet

Gudrun Söderholm, Kalix, gemensam yta: Metropolen

Lena Stenberg, Kiruna, avdelning

Tomas Örn, Luleå, avdelning

Erik Holmstedt, Luleå, avdelning

Ludvig Sjödin, Luleå, avdelning

Linnea Henriksson, Luleå, avdelning

Charlotta Rosengren, Abisko, avdelning

Eva Kitok, Luleå, avdelning