Gestaltad Livsmiljö

Genom våra nätverk erbjuder vi fortbildning, kollegialt utbyte och utvecklingsprojekt. Resurscentrum för konst driver flera nätverk som man kan delta i.