Matilda Kenttä 12/6 - 1/9

Matilda Kenttä (1993) är konstnär baserad i Kiruna. År 2020 tog hon examen från Gerrit Rietveld Academie och dess program, TXT, en förkortning på textil och text. I Kenttäs praktik är väven central både som metafor och metod för seende och som länk till materialitet och text. På senare år har hon ägnat sig åt vävning som instrument för att motverka förväntningar om arbetsideal och effektivitet. Vävning är för henne en strategi för att göra ingenting, vävning är att underminera och ifrågasätta föreställningar om den som (automatiserat) arbete, lättja eller fritidssysselsättning. 

Matilda Kenttä
Matilda Kenttä