Nya konstnärskap i norr 24/11 2023 - 23/1 2024

Karin Erixon, Stina Edin och Karin Nordgren 

Tre spännande konstnärskap visas i årets sista utställning i Galleri Foajén. Karin Erixon visar måleri. Genom återblickar på konst -och kulturhistorien intresserar hon sig många gånger för hur kulturella rörelser och tidsepoker genererar olika stilar. Verken står ofta som poetiska narrativ där återanvändning av litterära, konsthistoriska eller sociologiska referenser kan skapa nya berättelser med nya sammansättningar. Genom bruk av allegori och symbolism gestaltas ofta sociala strukturer och politiska frågeställningar i relation till den privata sfären.

Stina Edin arbetar främst med textil i sitt skapande. Hon beskriver arbetet som en utvidgad form av vävning som ofta resulterar i en form av skulpturala installationer eller vävda världar där hon rör sig in och ut ur väven/vävstolen, men också mellan olika gestaltande tekniker. Lekfulla performativa inslag blir många gånger en del av Edins konstnärliga process och spåren från dessa aktiviteter blir ofta synliga och en del av hennes slutgiltiga gestaltning.

Karin Nordgren upprepar ofta ett tema i gestaltningen och ser det som att hon tänker i materialet. För henne sitter verket inkapslat i det specifika materialet. Verken blir ofta till serier där idén utvecklas i upprepningen. Nordgren letar det oförutsägbara som finns bortom. Det finns en vilja att komma fram till ett svar men där svaret hela tiden för henne vidare i den konstnärliga processen. Verken som visas i den här utställningen är en serie teckningar av små självsådda tallar. Det handlar om de nedersta grenarna som fästs i snön, men också om kontakten mellan trädet och marken. Dessa små träd blir synliga då snön lagt sig.