Andréas Brännström, Sara Edström och Marcus Stenberg 1/9 - 9/10 2023

Galleri Foajén visar en utställning med tre konstnärer, Sara Edström, Marcus Stenberg och Andréas Brännström. Gemensamt för dessa är att de har utgått från ett mänskligt tillstånd i konsten. Med hjälp av måleri, text, fotografi och installation tacklas bland annat frågor om kroppar, relationer, patriarkatet, tro, det kollektiva och det egna.

Sara Edström utforskar normer kring kropp, sexualitet, lust och patriarkatet genom måleri och text och belyser strukturella företeelser mellan människor.
Under namnet Midlife Crisis Pop Songs arbetar Edström med musik, text, film och performance. Hennes konst utmanar normer kring kropp, relationer, sexualitet, lust och de patriarkala strukturer vi omges av. I Luleå har hon drivit det feministiska, självorganiserade Galleri Syster sedan 2006. Det kollektiva arbetet med Galleri Syster är en fundamental del i hennes konstnärskap.

Andréas Brännström har i den här utställningen utgått från scenariot att Suorvadammen brister, och ställer bland annat frågor om tro, hopp och tillit kopplat till situationen om eller när den uppstår.
Brännström är konstnär och musiker verksam i Norr- och Västerbotten. Han är utbildad vid Umeå Konsthögskola och är idag med och driver det konstnärsdrivna Galleri Syster i Luleå. De senaste åren har Brännström arbetat mycket med lokalhistoria som material. I sitt arbete undersöker han detaljerat och grundligt levnadsöden, riter, traditioner och platsers betydelse i ett konstnärligt och antropologiskt utforskande.

Marcus Stenberg har länge fascinerats över bokmässan i Göteborg, och har genom sina bilder undersökt den mystiska stämning som infinner sig bland människorna i den tillfälliga litterära staden. Stenberg är utbildad på Högskolan för fotografi och film och Valands konsthögskola i Göteborg. 

I över 10 år i rad har Stenberg fotograferat bokmässan i Göteborg. När pandemin gjorde det omöjligt att samla tusentals litteraturintresserade på plats i en mässhall samlade han i stället hundratals bilder i boken “What a mäss” för att skapa en mässa som kunde upplevas på distans. Utställningen på Galleri Foajén är första gången som bilderna ställs ut.