KERAMIK & GRAFIK: KiN - Konstnärer i Norrbotten medlemsutställning 16/6 - 30/8 2023

När två diametralt motsatta konstformer möts skapas oväntade och spännande rum. Keramikens tredimensionella karaktär blir en kontrast till grafikens tvådimensionalitet. Detta är KiN:s hyllning till två konstformer som sällan får den uppmärksamhet de förtjänar. Utställningen visar ett urval verk av norrbottniska konstnärer som är medlemmar i KiN.

KiN - Konstnärer i Norrbotten KiN är en intresseförening som arbetar för att stärka konstens ställning i Norrbotten genom att förbättra samverkan mellan konstnärer och utställningsproducenter, institutioner, offentlig sektor och näringsliv. De verkar för att bild- och formkonstnärernas speciella yrkeskunskaper tas tillvara. Intresseföreningen representerar idag cirka 120 verksamma konstnärer utspridda över hela Norrbotten.