Moskito Art Talk: Lena Ylipää

Lena Ylipää är bosatt i Lainio. Hon flyttade tillbaka till Norrbotten efter avslutad utbildning på Konstfack 1996 och har varit verksam i länet sen dess. Teman i hennes konstnärskap ligger nära hennes vardag i norra Tornedalen och hon arbetar med en mängd olika tekniker och material. I sina senaste arbeten har Ylipää fokuserat på teckning, där även rumslig gestaltning och interaktion med betraktaren är centrala i verken.
 
-I mitt Mosquito Art Talk tar jag med mig Lainio till Luleå. Jag tittar tillbaka på teman i mitt konstnärskap och konstaterar att jag fortsatt förhåller mig till min plats i norra Tornedalen, fortfarande efter tjugofem års verksamhet i länet.  Jag landar mitt Mosquito Art Talk i pågående arbeten som även visats under Luleåbiennalen 2022.