Händer tillsammans 9/12-7/2

Ett samverkans projekt mellan konsthantverkare och samiska slöjdare i Norrbotten

Under vintern 2020 och våren 2021 utsågs fem utövare inom konsthantverk och samisk slöjd att delta i det tvärdisciplinära samverkansprojektet ”Händer tillsammans”

Utövarna har arbetat utifrån regionens temaår 2021: Demokrati 100 år. År 2021 var det 100 år sedan det första riksdagsvalet hölls i vilket både kvinnor och män fick rösta. Demokratin fick därmed sitt stora genombrott i Sverige och temat har uppmärksammats av både regering, statliga myndigheter och organisationer.

Projektet syftade till att uppmärksamma att demokratin ständigt måste främjas, förankras och försvaras. Demokratin står i dag inför flera utmaningar, bland annat ett demokratiskt utanförskap, ett hotat demokratiskt samtal och antidemokratiska aktörer som utmanar samhället. Hur ser konsthantverk och den samiska slöjdens roll ut i det demokratiska samhället?
Under projektet har utövarna delats in i två grupper bestående av samiska slöjdare och konsthantverkare. Varje grupp har utgått ifrån en gemensam tolkning av temat Demokrati.

Grupp 1
Anna Stina Svakko, Porjus, Duodjimästare i mjuka material
Lotta Lampa, Kalix, Formgivare och konstnär

Kalix älv har varit en gemensam röd tråd för samarbetet ”Borderless / Rádjihaga / Rajaton/Gränslös” för grupp 1. Duon har arbetat med ett gemensamt verk som har skickats mellan de båda utövarna som arbetat med materialen metall och textil. De två har även arbetat med varsitt separat verk under samma tema.
 
Grupp 2
Lena S Johansson, Jokkmokk, samisk glaskonstnär
Ida Isak Westerberg, Korsträsk, Övertorneå, Luleå, textilkonstnär, hantverkare och pedagog
Aslat Simma, Karesuando Lainiovuoma sameby, samisk slöjdare och renskötare
 
Material och förhandling har varit utgångspunkterna för grupp 2. Ida Isak Westerberg, Aslat Simma och Lena S Johansson arbetar alla med olika material, textil, trä och glas. Deltagarna har under projektets gång arbetat med samtliga material i sina processer. Utifrån temat förhandling - som en möjlighet till demokrati och dessa material skapade sedan utövarna på varsitt håll separata verk. Under processens gång har gruppen samtalat om processen utan att visa eller avslöja hur de valt att använda sig av de olika materialen.
 
Händer tillsammans har arrangerats av Resurscentrum för Konst och Slöjd- och formkonsulenterna Region Norrbotten i samarbete med Samernas Utbildningscenter. Projektet har finansierats med extra statliga medel som Region Norrbotten tilldelats för att stötta kulturlivet under pandemi. 

LOTTA LAMPA
Född 1981 i Kalix, bor och verkar i Risögrund.

Om projektet
"Borderless - Rájehaga - Rajaton - Gränslös".
Tillsammans med Anna-Stina Svakko har Lotta arbetat med diptyk i metall och textil som ett gränslöst samarbete. Den röda vadmalen tar vid och bildar nya linjer där metallen slutar och startar. Kalixälven har varit den röda tråden i detta samarbete, med Lotta i Risögrund vid Kalix och Anna-Stinas rötters plats Nedre Ratekjokk.
 
"One flag- flagga för alla"
Med temat "Demokrati 100 år" har Lotta arbetet med flaggor som innehar en stark symbolisk innebörd. Transparenta flaggor i genomskinlig plast som står för öppenhet, jämställdhet och frihet.
 
Om konstnären
Lotta Lampa (f. 1981) är en formgivare och konstnär, baserad i Risögrund, norr om Kalix. Utbildad på Beckmans Designhögskola i Stockholm samt International Design Academy by Luxury Living Group, Forli, Italien. Lotta Lampas estetik är utmanande och refererar både till postmodernism och raggarkultur. Under 2021 medverkade Lampa i SVT's serie Designhistorier där ett avsnitt porträtterade Lotta Lampa och designern Greta Magnusson Grossman.
 
Kontaktuppgift
E-post: lottalampa@gmail.com
Instagram: studiolottalampa

ANNA-STINA SVAKKO
Född1967 i Kiruna, uppvuxen i Västerbotten, bor och
verkar i Porjus.

Om projektet
"Borderless - Rájehaga - Rajaton - Gränslös"
Tillsammans med Lotta Lampa har Anna-Stina arbetat med denna diptyk i metall och textil som ett gränslöst samarbete. Den röda vadmalen tar vid och bildar nya linjer där metallen slutar. Kalixälven har varit den röda tråden i detta samarbete, med Lotta i Risögrund vid Kalix och Anna-Stinas rötters plats Nedre Ratekjokk.
 
"Morašmátki - Journey of Sorrow"
Med temat "Demokrati 100 år" i detta projekt fick Anna-Stina blandade känslor. Denna frustration utmynnade till att använda sin konfirmationskolt som budbärare för budskapet om all icke demokrati hennes familj utsatts för dessa 100 år. Här visas den utställd på docka istället för en fjällbjörk.
 
Om konstnären
Som duojár/samisk hantverkare arbetar Anna-Stina Svakko oftast med traditionella samiska dräkter och moderna samiska kläder. Med både mästarbrev i duodji och konstnärlig utbildning så kraschar hon nu oftare ihop de två världarna.

Kontaktuppgifter
E-post: astudesign@gmail.com
Hemsida: www.astudesign.com
Instagram/facebook: Astu Design

IDA ISAK WESTERBERG
Född 1986 i Södra Sunderbyn, bor och verkar i Korsträsk och Övertorneå.

Om projektet
I en demokrati är vi otroligt många människor, vissa saker skiljer oss åt medan andra för oss samman. Vilka kommer till tals i en förhandling? De som värnar skogen eller gruvorna? De som skriker högst eller de som har mest kapital? Det finns de som kanske inte vågar eller kan göra sig hörda, vars intressen osynliggörs, hur viktiga de än är att ta hänsyn till.
 
En väv är en samling av olika trådar som tillsammans blir en helhet. I en väv är det oftast trådar som går bra ihop som vävts samman men vad händer om vävaren använder en massa olika trådar och material och färger? Som får symbolisera oss, den brokiga skara människor som ska se till varandras intressen utan att förlora våra egna. Resultatet blev en väv som bär minnet av dem som de senaste 100 åren inte fått sitta med vid förhandlingsbordet, det kom att bli Bäraren, ett väsen som vakar över minnena och ser till att dem och vi inte ska tystas något mer.
 
Om konstnären

Ida Isak Westerberg undersöker olika platser, med fokus på tillhörighet i allmänhet och på myren i synnerhet, med hjälp av vävning och andra textila tekniker. Under 2022 har Westerberg bland annat gjort scenografi till Dansinitiativets föreställning Väven och deltagit i Luleåbiennalen. Westerberg är utbildad på Handarbetets Vänner i handvävning och konstsömnad.
 
Kontaktuppgifter

E-post: info@idaisak.se
Hemsida: www.idaisak.se
Instagram/facebook: idaisak

ASLAT SIMMA
Född 1979 i Lavnjitvuopmi 'cearru / Lainiovuoma
Sameby, bor och verkar i Idivuoma, Karesuando.

Om projektet
Händer tillsammans är det första projektet som Aslat samarbetat med konstnärer. Det var en speciell tid med restriktioner. Mötet och samarbetet pågick online och genom det material som skickades mellan konstnärerna. Aslat upplevde att den tysta kunskapen eller kommunikationen som försvinner i det digitala mötet kom fram i materialen och mötet fortsatte efter att webbkameran slocknat, det som Aslat vill lyfta fram med det här samarbetet är vikten av att lyssna till det som inte blir sagt.
 
Om konstnären
Aslat boazuv'azzi, renägare/renskötare duojár, sameslöjdare. Aslat är intresserad av livets pågående föränderlighet. Om möjligheten som föds på morgonen och dör på kvällen för att återuppstå under natten. Av fienden som genom pånyttfödelse eller genom livets kvarnar blir vän. Eallima girj'aiivuohta giitu.

Kontaktuppgifter
E-post: Aslatsimma@gmail.com
Telefon: +46703962279

LENA S JOHANSSON
Född 1965 i Jokkmokk, bor och verkar i Jokkmokk.

Om projektet
"Förhandlarna" I en demokrati sker ständigt förhandlingar, det som den stora massan, majoriteten beslutar om. Lena har tittat tillbaka i tiden och utifrån det sett det från ett annat perspektiv. Som same, ursprungsbefolkning och minoritet så har man haft väldigt lite att säga till om, i många fall fick man inte ens vara med och förhandla eller uttrycka sina åsikter. Lena har försökt spegla detta genom sitt verk med små glasgestalter. De svarta som fått symbolisera majoriteten/eliten/ de höga herrarna, de med makt och pengar, medan den ensamma blå glasgestalten fått symbolisera samerna/minoriteten. Lena har under arbetets gång ställt sig frågorna:
 
Var det gemensamma förslag? Var det majoritetens förslag? Har vi kunnat göra oss hörda och förstådda när vi har ett annat språk? Har vi varit delaktiga i förhandlingarna? Vi har sett hur vår religion togs ifrån oss och brändes på bålar, vårt språk fick inte talas, våra skallar mättes. Vi var av en sämre ras, älvarna byggdes ut, skogarna skövlas, vindkraftsparker och gruvor byggs. Behövs det sägas något mer?

Om konstnären
Sedan 2004 driver Lena Sandberg Johnsson företag inom konsthantverk och slöjd. Hemma på gården i Jokkmokk har hon sin ateljé med en butiksdel. Hon samarbetar med ett mindre svenskt glasbruk, som efter skisser och mått tar fram munblåsta glasprodukter till delar av sina kollektioner.

Kontaktuppgift
E-post: Lena@lsj.se
Hemsida: www.lsj.se
Instagram: lena_sandberg_johansson