Moskito Art Talk: Hans Isaksson

24 november, 17.00 - 18.00, Luleå konsthall

Hans Isaksson, bördig från Lainio, Kiruna, är aktuell med ett nytt offentligt verk i Luleå, Solägget (fruktstund). En vanlig händelse på förskolor och skolor har fruktstunden blivit. Hans gestaltningsförslag för förskolan Berget utgår från detta.
 
Isaksson arbetar med en slags förvrängd hyperrealism i olika material och metoder för att ge bortglömda eller försakade ting ett nytt tredimensionellt liv och belysa värderingar vi lägger i de saker som omger oss. Ingen form är oskyldig och ingen mening är stabil. Vad man ser och hur man uppfattar informationen blir en fråga om perspektiv.


Som yrkesverksam konstnär har Hans Isaksson inte bara arbetat med sin egen konstnärliga praktik utan också i samarbetsprojekt, curerat, undervisat och föreläst. Allt har varit en viktig del i Hans Isaksson’s arbete och har bidragit till en bredare förståelse för den egna produktion och konstnärliga verksamhet i allmänhet.
 
Född i Kiruna 1962. Bor och arbetar i Stockholm. Utbildad på KonstfackRepresenterad på bland annat Moderna Museet (Stockholm), Malmö Konstmuseum (Malmö) och Röhska museet (Göteborg).

Arrangörer: Luleå konsthall, KKV Luleå och Resurscentrum för konst
 

Hans Isaksson
Hans Isaksson